JOSIP LUKIN – ENGLESKI JEZIK

26. ožujka 2020.

Plan i program za izvođenje on-line nastave Engleskog jezika uz pomoć Google Učionice, aplikacije Zoom i drugih sredstava komunikacije, kao i uz multimedijalne udžbenike i sredstva koji us dodaci udžbenicima koje učenici već koriste
Period: 16.3.2020. do 4.4.2020.
Profesor: Josip Lukin
I1 – Grupa A
Appearences – opisivanje ljudi, proširivanje vokabulara, korištenje opisnih pridjeva –opisati vanjski izgled i karakter osobe.
Lookin goog asks Boris – čitanje teksta, popunjavanje praznina u tekstu primjenom strategija za popunjavanje praznina. (slušanje, čitanje, pisanje, govor)
Word pairs – Verb patterns – proširivanje vokabulara, uvježbavanje zadataka sa oblikom „verb+object+(to)+infinitive (čitanje, rad na tekstu)
Fashion Contest – razgovor o različitim stilovima odijevanja, rješavanje zadataka povezivanja (čitanje, pisanje)
Grammar practice: Gossiping – upoznavanje s modalnim glagolima za nagađanje, razlikovati i koristiti modalne glagole za nagađanje (čitanje, slušanje, pisanje, govor)
Celebrity Culture – vježbanje vještine slušanja zadaci spajanja i odgovaranja na pitanja (uz pomoć video zapisa sa youtube-a)
Complaining and Apologazing – upoznavanje s jezikom pritužbi i isprika, primjenjivanje fraza za pritužbe i isprike (slušanje, čitanje, govor)
Celebrities – gledanje dokumentarnog filma o poznatim osobama, rješavanje zadataka povezivanja
Language Review – uvježbavanje jezičnih i gramatičkih struktura kroz zadatke, primjena istih u primjerima.
I1 – Grupa B
St. Patricks – upoznavanje s tradicijom i običajima engleskog govornog područja, opisivanje povijesti i proslave svetog Patrika, gledanje dokumentarnog filma
Families and relatives razvijanje vokabulara, govor i čitanje o članovima uže i šire obitelji
Fashion – razvijanje vokabulara, govor i čitanje o modi
Reading: Blog – uvježbavanje vještine čitanja internet sadržaja, rješavanje zadataka spjanja.
Word Builder: Compounds – uvježbavanje tvorbe riječi, vježbanje tvorbe složenica u engleskom jeziku
Writing an opinion on a blog – razvijanje vještine pisanja, napisati svoje mišljenje o modernoj tehnologiji primjenjujući naučene složenice, priloge, glagole i pridjeve.
I2
St. Patricks – upoznavanje s tradicijom i običajima engleskog govornog područja, opisivanje povijesti i proslave svetog Patrika, gledanje dokumentarnog filma.
Birthday memories – razvijanje vokabulara, pisati o datumima svoga rođenja i datumima rođenja članova bliže i dalje obitelji.
Grammar: Past Simple – tvorba i primjena glagolskog vremena „Past Simple“, primjena ovog glagolskog vremena za opisivanje događaja u prošlosti.
Article about family memories – reading – razvijanje vještine čitanja, rješavanje zadataka točnog i netočnog odgovora
Word Builder: tvorba priloga
Sentence Builder – primjena vremenskih veznika u rečenici
III1 – A grupa
You’re worth it – razgovor i čitanje o stereotipovima, uvježbavanje različitih vrsta imenica
Writing Workshop – pisanje bilješki i čitanje i pisanje pisma žalbe
Language review – ponavljanje jezičnih i gramatičkih struktura usvojenih u ovom modulu, rješavanje zadataka i odgovaranje na pitanja.
Pride and Prejudice by Jane Austin – razgovor o najpopularnijim i najprodavanijim knjigama, pisanje o omiljenoj knjizi
Pride and Prejudice by Jane Austin – analiza i razgovor o odlomcima iz knjige Ponos i predrasude, upoznavanje s književnim djelom i autorom.
Health – proširivanje vokabulara, izrazi i riječi za opisivanje ljudskog tijela i ljudskog zdravlja.
Speed – čitanje i analiza teksta, primjenjivanje strategija za rješavanje zadataka objektivnog tipa.
Word builder: Compounds – prepoznavanje imenica i pridjeva, rješavanje zadataka nadopunjavanja.
Comparison of Adjectives – komparacija pridjeva, tvorba, upotreba i uvježbavanje.
IV1 – A grupa
Decisions – analiza i rad na tekstu, vježbanje upotrebe infinitiva
Writing Workshop – proširivanje vokabulara, upotreba vokabulara u pisanju o ljetnim poslovima u inozemstvu.
Writing a report – organiziranje i pisanje izvješća, napisati bilješke a potom izvješće o nekom poslu ili tečaju.
Facts about decision making – uvježbavanje infinitiva, nadopunjavanje teksta
Language Review – ponavljanje jezičnih i gramatičkih struktura, primjena usvojenog gradiva.
Style – proširivanje vokabulara, korištenje izraza i fraza za opisivanje stilova.
The catwalk – opisivanje i iznošenje stajališta o modnim odjevnim predmetima.
Design icons – analiza teksta na blogu, proširivanje vokabulara, primjenjivanje strategija za rješavanje jezičnih i gramatičkih vježbi.
Expressing regret – izražavanje žaljenja i iznošenje osobnih stavova u sadašnjosti i prošlosti.
IV1 – B grupa
St. Patricks – upoznavanje s tradicijom i običajima engleskog govornog područja, opisivanje povijesti i proslave svetog Patrika, gledanje dokumentarnog filma.
Word Builder: get – uvježbavanje i primjena kolokacija i konstrukcija s glagolom „get“.
Grammar: intentions and arrangements – prepoznavanje i primjena oblika za izražavanje budućnosti (Present Simple, Present Continuous, be going to + infinitive, will + infinitive, may/might + infinitive)
Language Review – ponavljanje usvojenih jezičnih i gramatičkih sadržaja.
Talking about your feelings – proširivanje i usvajanje vokabulara, opisivanje vlastitih emocija primjenjujući pridjeve s nastavcima –ed i –ing.
Grammar: Defining relative clauses – primjenjivanje zavisne relativne rečenice pri opisivanju.
IV4 – B grupa
St. Patricks – upoznavanje s tradicijom i običajima engleskog govornog područja, opisivanje povijesti i proslave svetog Patrika, gledanje dokumentarnog filma.
Word Builder: get – uvježbavanje i primjena kolokacija i konstrukcija s glagolom „get“.
Grammar: intentions and arrangements – prepoznavanje i primjena oblika za izražavanje budućnosti (Present Simple, Present Continuous, be going to + infinitive, will + infinitive, may/might + infinitive)
Language Review – ponavljanje usvojenih jezičnih i gramatičkih sadržaja.
Talking about your feelings – proširivanje i usvajanje vokabulara, opisivanje vlastitih emocija primjenjujući pridjeve s nastavcima –ed i –ing.
Grammar: Defining relative clauses – primjenjivanje zavisne relativne rečenice pri opisivanju.
Grammar Alive : Descriptions – uvježbavanje jezične konstrukcije, opisivanje osobe primjenom zavisne relativne rečenice.
Grammar: Reported advice, order and request – primjena neupravnog govora za davanje savjeta, naredbi i zahtjeva.
Language Review – ponavljanje jezičnih i gramatičkih struktura i vokabulara.
III3 – B grupa
St. Patricks – upoznavanje s tradicijom i običajima engleskog govornog područja, opisivanje povijesti i proslave svetog Patrika, gledanje dokumentarnog filma.
Word Builder: get – uvježbavanje i primjena kolokacija i konstrukcija s glagolom „get“.
Grammar: intentions and arrangements – prepoznavanje i primjena oblika za izražavanje budućnosti (Present Simple, Present Continuous, be going to + infinitive, will + infinitive, may/might + infinitive)
Language Review – ponavljanje usvojenih jezičnih i gramatičkih sadržaja.
Talking about your feelings – proširivanje i usvajanje vokabulara, opisivanje vlastitih emocija primjenjujući pridjeve s nastavcima –ed i –ing.
Grammar: Defining relative clauses – primjenjivanje zavisne relativne rečenice pri opisivanju.
Grammar Alive : Descriptions – uvježbavanje jezične konstrukcije, opisivanje osobe primjenom zavisne relativne rečenice.
Grammar: Reported advice, order and request – primjena neupravnog govora za davanje savjeta, naredbi i zahtjeva.
Language Review – ponavljanje jezičnih i gramatičkih struktura i vokabulara.
III2
What is your attitude to clothes – proširivanje vokabulara o odjeći i modi, primjena infinitiva ili –ing oblika.
Showing interest – izrazi i oblici za izražavanje zanimanja, primjena i vježbe.
Writing Focus – šitanje i analiza osobnog e-maila, dopunjavanje rečenica, proširivanje vokabulara.
Writing a personal email – pisanje pisma ili e-maila prijatelju, korištenje neformalnog govora u pisanju.
Writing Workshop – pisanje odgovora na primljeni e-mail ili pismo, opisivanje, događaja, mjesta ili osobe.
Focus Review – ponavljanje usvojenih jezičnih i gramatičkih struktura.
III5
What is your attitude to clothes – proširivanje vokabulara o odjeći i modi, primjena infinitiva ili –ing oblika.
Showing interest – izrazi i oblici za izražavanje zanimanja, primjena i vježbe.
Writing Focus – šitanje i analiza osobnog e-maila, dopunjavanje rečenica, proširivanje vokabulara.
Writing a personal email – pisanje pisma ili e-maila prijatelju, korištenje neformalnog govora u pisanju.
Writing Workshop – pisanje odgovora na primljeni e-mail ili pismo, opisivanje, događaja, mjesta ili osobe.
Focus Review – ponavljanje usvojenih jezičnih i gramatičkih struktura.