BRANKA LOVRIĆ- HRVATSKI JEZIK

22. ožujka 2020.

PLNOVI I PROGRAMI ZA HRVATSKI JEZIK prof. Branka Lovrić
I1 – 1. HOMER Odiseja (I.,X IX., XXI. pjevanje)
2. Naglasak, dužina i intonacija kao razlikovna uloga rečeničnog nalaska, stanke i intonacije
3. ESHIL Okovani Prometej (tema, dramski lik, dramski dijalog; odnos krivnje i kazne)
4. Prometej kao književni lik i simbol
5. SOFOKLO Kralj Edip (odnos mita i tragedije, tragična sudbina, tragična krivnja, tragičan završetak)

II1 – 1. HRVATSKA KNJIŽEVNOST 18. st.
2. Matija Antun Reljković – Satir iliti divji čovik (ulomci)
3. Andrija Kačić Miošić – Razgovor ugodni naroda slovinskoga (ulomak)
4. Tituš Brezovački – Matijaš grabancijaš dijak (ulomak)
5. Matija Petar Katančić – (izbor iz djela)

III1 – 1. Vladimir Vidrić – Dva pejzaža – komparativna analiza (kontrast,vizualni doživljaj,kolorističko bogatstvo, igra svjetla i tame, pridjevski glagoli, suodnos prirode i čovjeka)
2. V. Vidrić – Adieu, Mrtvac, Dva levita (poetski sadržaj, višeslojnost doživljaja, kontrast, škrtost izraza, prirodna glazba jezika)
3. Ivo Vojnović – Allons enfants
4. J. P. Kamov – Pjesma nad pjesmama (buntovnost, estetika ružnoga, slobodan stih)

IV1- 1. Petar Šegedin – Crni smiješak
2. Jure Kaštelan – Konjic bez konjika
Tvrđava koja se ne predaje
3. Vesna Parun – Mati čovjekova
Ti koja imaš nevinije ruke
4. Ranko Marinković – Kiklop