KRISTINA LIVANČIĆ – LIKOVNA UMJETNOST

31. ožujka 2020.

Srednja Škola ,,Busovača“ u Busovači
Profesorica: Kristna Livančić
Za predmete: Likovna umjetnost (gimnazija: I-1, II-1, III-1, IV-1) i Pov. Umj. i pov. kulturna baština (IV-3)
Izvješće o radu u periodu od 16. do 27. ožujka školske 2019/2020 godine s skladu s planom i programom

I-1

 • OMJERI I PROPORCIJE
 • ARHITEKTURA(KULTURA) STANOVANJA
  Sve teme i zadatci će se nalaziti u google classroomu, i sva ostala komunikacija će se odvijati kroz program Google classroma.
  II-1
 • RANOKRŠĆANSKA UMJETNOST
 • RANOBIZANTSKA UMJETNOST
  Sve teme i zadatci će se nalaziti u google classroomu, i sva ostala komunikacija će se odvijati kroz program Google classroma.
  III-1
  -ROKOKO I KLASICIZAM
  Sve teme i zadatci će se nalaziti u google classroomu, i sva ostala komunikacija će se odvijati kroz program Google classroma.
  IV-1
  -LE CORBUSIER (švicarski arhitekt)
 • URBANIZAM DRUGE POLOVINE 20.ST.
  Sve teme i zadatci kao će se nalaziti u google classroomu, i sva ostala komunikacija će se odvijati kroz program Google classroma.
  IV-3
  -SECESIJA
  -UMJETNOST 19.ST.
  Učenici su dobili zadatak da napišu seminar o kulturnoj baštini na našim prostorima, koje uredno šalju e-mailom.
  A sve ostalo se odvija putem Google classroma.