MARICA PRKIĆ – MATEMATIKA I INFORMATIKA

20. ožujka 2020.
Informatika I-1 izborna nastava
Tjedan i datum Broj sati Nastavna jedinica
16.-20. 2 1. Pravljenje spiskova 2. Ugnježđivanje lista
23.-27. 2 1. Dodavanje specijalnih znakova 2. Automatsko dodavanje datuma
30.-31. 1 1. Umetanje grafičkih elemenata na stranu
Informatika I-1
Tjedan i datum Broj sati Nastavna jedinica
16.-20. 2 1. Umetanje slika, tablica i grafikona 2. Umetanje simbola, posebnih znakova i hiperlinka
23.-27. 2 1. Praktična vježba 2. Multimedija. Uređaji za kreiranje multimedije
30.-31. 1 1. Praktična vježba
Matematika II-1
Tjedan i datum Broj sati Nastavna jedinica
16.-20. 4 1. Analiza i ispravak kontrolnog rada 2. Geometrija prostora-uvod 3. Aksiomatika geometrije prostora 4. Ravnina određena točkom i pravcem
23.-27. 4 1. Ravnina određena trima nekolinearnim točkama 2. Rastav prostora na dva poluprostora 3. Paralelnost pravaca u prostoru, paralelnost ravnina 4. Okomitost ravnina, okomitost pravca i ravnine
30.-31. 2 1. Kut pravca i ravnine. Kut dviju ravnina 2. Zajednička normala dvaju pravaca
Informatika II-1 izborna nastava
Tjedan i datum Broj sati Nastavna jedinica
16.-20. 2 1. Ugnježđivanje lista 2.  Dodavanje specijalnih znakova
23.-27. 2 1. Automatsko dodavanje datuma 2. Umetanje grafičkih elemenata na stranu
30.-31. /  
Informatika III-1
Tjedan i datum Broj sati Nastavna jedinica
16.-20. 2 1. Arhitekture transmisijskih mreža 2. Utvrđivanje
23.-27. 2 1. Ispit znanja 2. Prijenosni mediji
30.-31. /  
Informatika III-1 izborna nastava
Tjedan i datum Broj sati Nastavna jedinica
16.-20. 2 1. Sintaksa osnovnih naredbi za MS SQL 2. Sintaksa osnovnih naredbi za MS SQL
23.-27. 2 1. Utvrđivanje
30.-31. / 2. Utvrđivanje
Matematika III-2
Tjedan i datum Broj sati Nastavna jedinica
16.-20. 3 1. Segmentni oblik jednadžbe pravca 2. Utvrđivanje 3. Normalni oblik jednadžbe pravca
23.-27. 3 1. Udaljenost točke od pravca 2. Kut između dva pravca 3. Uvjet okomitosti i paralelnosti dvaju pravaca
30.-31. 3 1. Utvrđivanje 2. Utvrđivanje 3. Provjera znanja
Informatika IV-1
Tjedan i datum Broj sati Nastavna jedinica
16.-20. 2 1. Petlja do-while 2. Praktična vježba
23.-27. 2 1. Provjera znanja 2. Generator slučajnih brojeva
30.-31. 1 1. Jednodimenzionalna polja
Informatika IV-1 izborna nastava
Tjedan i datum Broj sati Nastavna jedinica
16.-20. 2 1. Primjer kreiranja novog zadatka 2. Vježba
23.-27. 2 1. Praktična vježba 2. Liste- izrada liste
30.-31. /  
Matematika IV-3
Tjedan i datum Broj sati Nastavna jedinica
16.-20. 3 1. Kalkulcije; nabavna cijena 2. Zavisni troškovi 3. Utvrđivanje
23.-27. 3 1. Ostali troškovi 2. Amortizacija 3. Porez na promet
30.-31. 1 1. Dohodak