MARIJA LAŠTRO- NJEMAČKI JEZIK I POVIJEST

22. ožujka 2020.

Predmetni nastavnik: Marija Laštro
Nastavni predmet: Povijest
Plan i program od 16.3 do 1.4.
Razredni odjel:
Nastavno gradivo:

Razredni odjel:
Nastavno gradivo:

Razredni odjel:
Nastavno gradivo:

Razredni odjel:
Nastavno gradivo:

Razredni odjel:
Nastavno gradivo:

I-1
Doba Rimskog Carstva
Car August i njegovo doba. Rođenje Isusa Krista
Carstvo u prvim dvama stoljećima-doba uspona
Društvene prilike u Rimskom Carstvu-Pax Romana
Kasno doba carstva (str. 227-254)
II-1
Hrvatska u razvijenome i kasnome srednjem vijeku (od XII. do XVI. st.)
Dinastičke promjene-dolazak Arpadovića na hrvatsko prijestolje. Hrvatska u zajednici s ugarskom krunom
Nove dinastijske borbe. Vladavina Anžuvinaca
Društveno politička previranja u Hrvatskoj
Turske provale u Hrvatsku i organizacija otpora
Srednjovjekovna bosanska država (str. 147-225.)
II-2
Drugi svjetski rat
Nezavisna Država Hrvatska
Hrvatski narod u antifašističkoj borbi i njegov doprinos pobjedi antifašističke koalicije
(str. 134-146.)
III-3
Kraj Drugog svjetskog rata
Kraj Drugog svjetskog rata na našim prostorima
Poslijeratno stanje
Hladni rat
IV-1
Kraj Drugog svjetskog rata
Poslijeratno stanje
Svijet u doba Hladnog rata
Obnovljena Jugoslavija
Hrvatska i BiH u sustavu socijalističke Jugoslavije
Gospodarske i političke prilike u Jugoslaviji 50-ih i 60-ih godina
(str. 204-250.)
Nastavni predmet: Njemački jezik
Razredni odjel:
Nastavno gradivo: I-1A
Aussehen und Kleidung
Schönheit und Mode
Wie wichtig ist das Aussehen für dich?
Psycho-Test „Schönheits-Stress“
Passiv (Formen im Präsens)
Adjektivdeklination
Was sind deine Lieblingsschuhe?
(Seite 39-47.)
I-3
Lektion 7
Schule einmal anders
Lektion 8
Freizeit
II-2
Lektion 5
Es ist Partyzeit
Unser Teamziel: eine Party organisieren
Adjektivdeklination, höfliche Aufforderung / Bitte / Frage im Konjunktiv
III-3
Lektion 7
Zeig dein Talent!
Auf die Plätze,fertig, los!
Relativsatz und Relativpronomen
Verben mit Präpositionen
IV-1A
Integration von Menschen mit Behinderungen
Integration-einmal umgekehrt
Wie kann man den Behinderten helfen?-Aufsatz
(Seite 119-124.)