DANIELA ĆOSIĆ

22. ožujka 2020.

Stručni predmeti (Osnove prijevoza I prijenosa- I-2, Cestovne građevine ,Zaštita na radu – II-2, Prometna tehnika III-2 i IV-2)

Predmetni prof. Daniela Ćosić

Nastavni plan i program za samostalni rad uz konzultacije s predmetnom profesoricom putem interneta za period od 17. ožujka 2020. do 1. travnja 2020.
( mail: cosic.d88@gmail.com )

ODJEL NASTAVNE CJELINE (uz preporuke za učenike)

I-2
(Osnove prijevoza I prijenosa)

-Ponoviti gradivo vezano za sredstva prijevoza i prijenosa u cestovnom prometu

-Samostalno obraditi gradivo „Tehnološki proces prijevoza u cestovnom prometu“(priprema,prijevozni proces,završetak prijevoznog procesa)
-U bilježnicu odgovoriti na sljedeća pitanja:
1.Što je tehnološki proces prijevoza?
2.Koje dijelove tehnološkog procesa poznajete?
3.Kako se ostvaruje tehnološki proces prijevoza putnika u cestovnom prometu?
4.Kako se ostvaruje tehnološki proces prijevoza tereta u cestovnom prometu?
-Pročitati tekst sa http://files.fpz.hr/Djelatnici/mrajsman/Marijan-Rajsman-Tehnologija-prijevoza-putnika-u-cestovnom-prometu.pdf str.4-7
-Proučiti tekst” Osnove tehnologije prijevoza I prijenosa “sa sljedeće stranice: https://www.academia.edu/17456640/OSNOVE_PRIJEVOZA_I_PRIJENOSA od str23

II-2
(Cestovne građevine)

Obraditi sljedeće nastavne cjeline
-Nasip, usjek, zasjek, galerija I tunel
-Objekti u sustavu donjeg postroje ceste

 • U bilježnicu odgovoriti na sljedeće :
  1.Objasnite metode građenja nasipa
 1. Što je zasjek I kako može biti građen?
 2. Što je tunel? Podjela tunela?
 3. Kako smo podijelili objekte u sklopu donjeg postroja ceste?
  5.Što su propusti? Nabrojite vrste propusta
  6.Što su mostovi I od čega se sastoje?
  7.Podjela mostova
  8.Funkcija nadvožnjaka I podvožnjaka
  9.Što su vijadukti I koja im je uloga?
  10.Nabrojite objekte koji osiguravaju stabilnost ceste

II-2
(Zaštita na radu)
-Ponoviti gradivo o Osnovnim pojmovima o gorenju i gašenju
-Istražiti koje su preventivne mjere zaštite od požara
-Napisati u bilježnicu preventivne mjere zaštite od požara

III-2
(Prometna tehnika)

-Obraditi sljedeće nastavne cjeline:
-Ukupni otpori vožnje
-Otpor kotrljanja, Otpor penjanja, otpor ubrzanja vozila,otpor zraka
-U bilježnicu uraditi zadatke iz navedenih oblasti (str 111,113,114(prvi zadatak samo), 118.

IV-2
(Prometna tehnika)

-Obraditi oblast –Obavljanje očevida I vještačenje prometne nesreće
-Na sljedećoj stranici pročitati tekst od 20. Str- 51 str
https://repozitorij.fpz.unizg.hr/islandora/object/fpz%3A781/datastream/PDF/view
-U bilježnicu odgovoriti na pitanja:

 1. Objasnite Pojam I zadatak očevida I vještačenje prometne nesreće
  2.Kako izgleda metodologija očevida prometne nesreće?
 2. Što mora sadržavati zapisnik o očevidu prometne nesreće?
 3. Što je to fotoelaborat I skica mjesta nesreće?