DANIJELA TROGRLIĆ – NJEMAČKI JEZIK

22. ožujka 2020.

Njemački jezik prof. Danijela Trogrlić na E-Mail: danijelatrog@gmail.com
I1
Deutsch.com 1, Lekcija 8, “Freizeit – Jugendwoche”: Napisati sastav na temu “Freizeit“; riješiti zadatke u radnoj bilježnici na starni 59 Fragepronomen “in” ,”zu”i jos dva zadatka u sklopu Selbstkontrolle.
Rješenja zadataka poslati na E-Mail: danijelatrog@gmail.com

II3
Team Deutsch neu 2, lekcija: “Welt der Technik” pročitati tekst,pronači nepoznate riječi i prevesti tekst.U lekciji pronači imenice,glagole i pridjeve.Uraditi vježbe na strani 59,60 i61.

Rješenja zadataka poslati na E-Mail: danijelatrog@gmail.com
III2
Deutsch.com 3, Teil 1,lekcija “Generationen- Enkel und Grosseltern”
Opisati svoju baku i djeda.Pročitati tekst na strani 43.Ponoviti oblike modalnih glagola u prezentu i naučiti njihove oblike u preteritu.Napisati po dva primjera za svaki modalni glagol u preteritu.U radnoj bilježnici uraditi zadatke na strani 54.
Rješenja zadataka poslati na E-Mail: danijelatrog@gmail.com
III3
Deutsch.com 2 Lekcija 25c,Teil 1″ Schuler machen Fernsehen”,pročitati lekciju i prevesti.U lekciji pronaći imenice,glagole i pridjeve. U radnoj bilježnici uraditi zadatke na strani 62 i63.Obratiti pažnju na modalne glagole u preteritu i naučiti njihove oblike.
Rješenja zadataka poslati na E-Mail: danijelatrog@gmail.com

III5
Deutsch fur den Beruf 3,lekcija Baumaterialien,pročitati tekstove i izvaditi nepoznate riječi.Odgovoriti na pitanja i uraditi vježbe na str.81 vježba 2; str. 84 i85 vježbe 4,5 i 6.
Rješenja zadataka poslati na E-Mail: danijelatrog@gmail.com
IV3
Deutsch.com 2,Teil 2 lekcija:” Mein Lieblingsding”, pročitati i odgovoriti na pitanja. Napisati sastav na temu “Mein Lieblingsding”. Uraditi vježbe 15,16,17,18 i 19 na strani 139.
Rješenja zadataka poslati na E-Mail: danijelatrog@gmail.com

IV4
Deutsch.com 2,Teil 2, lekcija:” Die erste eigene Bude”, pročitati tekst i prevesti nepoznate riječi.Pronaći sve imenice koje završavaju na -ung i napisati zašto su karakteristične.Uraditi vježbe A3 iA4.Obratiti pažnju na “Modale Prapositionen (fur,ohne + Akk und mit + Dativ).
Rješenja zadataka poslati na E-Mail: danijelatrog@gmail.com