EMILIJA ZEC

20. ožujka 2020.

I-1  FIZIKA – opća gimnazija:
47. Rješavanje zadataka48. Pojam unutarnje energije49. Crtice iz povijesti fizike- odstupanje kalendara50. Ponavljanje obrađenog gradiva51. Opći zakon gravitacije- Newtonov zakon gravitacije52. Izvod izraza za silu težu iz općeg zakona gravitacije – rad gravitacijske sile
I-1  FIZIKA -matem. gimnazija:
69. Crtice iz povijesti fizike- odstupanje kalendara70. Ponavljanje gradiva71. Opći zakon gravitacije72. Newtonov zakon gravitacije73. Izvod izraza za silu težu iz općeg zakona gravitacije74. Rad gravitacijske sile75. Ponavljanje gradiva76. Rješavanje zadataka77. Svemir – Sunčev sustav
I-2  STROJARSTVO:
73. Valjni ležajevi74. Ponavljanje gradiva- klizni ležajevi75. Ponavljanje gradiva- valjni ležajevi76. Spojke – uvod77. Uključno – isključne spojke78. Isključne spojke79. Remenski prijenos80. Vrste remenja i remenica81. Naprezanja remenskih prijenosnika
I-4  TEHNIČKA MEHANIKA:
48. Ponavljanje gradiva- trenje kotrljanja i klizanja
49. Otpornost materijala- uvod50. Osnovni pojmovi otpornosti materijala51. Aksijalna opterećenja i naprezanja52. Hukov zakon i dijagram rastezanja53. Smicanje
I-4 TEHNIČKO CRTANJE:
46. Tolerancije oblika i položaja47. Unošenje u crtež tolerancija oblika i položaja48. Grafički rad – tolerancije49. Crtanje predmeta i sklopova( modela u presjeku)50. Crtanje predmeta i sklopova( modela u presjeku)51. Unošenje tolerancija i znakova obrade u crtež
I-4 TEHNIČKI MATERIJALI:
44. Sinterirani materijali45. Tvrdi metal i rezna keramika46. Ponavljanje gradiva- sinterirani materijali47. Nemetali – umjetni i prirodni nemetali48.  Plastične mase- vrste, svojstva i primjena49. Guma, koža i drvo
II-1 FIZIKA:
47. Međudjelovanje slobodnih elektrona i kristalne rešetke, vrste kristalnih rešetki. Kirhofova pravila48. Rad u strujnom krugu49. Rješavanje zadataka50. Električna snaga. Strujni krug51. Spajanje el. otpornika, redno, usporedno, el. jegulja
III-5 TEHNIČKA MEHANIKA:
49. Ponavljanje gradiva- analiza pitanja50. Savijanje51. Dijagram poprečnih sila i momenata savijanja52. Vježbe- određivanje poprečnih sila i momenata savijanja53. Izvijanje
III-5 HIDRAULIKA I PNEUMATIKA:
76.Vježba – Uređaj za savijanje 77. Kombinacija raznih uvjeta- Dvoručno aktiviranje preše78. Analiza pneumatske sheme aktiviranja uređaja za savijanje79. Provjera znanja- pitanja80. Hidraulika – pojam81. Povijest primjene hidraulike i područja primjene.82. Osnovni zakoni hidrostatike