IVAN ĆOSIĆ – HRVATSKI JEZIK

26. ožujka 2020.

Srednja škola “Busovača u Busovači“
Profesor: Ivan Ćosić
Predmet: hrvatski jezik
Izvješće o radu u razdoblju od 16.-24. ožujka školske 2019./2020. godine u skladu s planom i progamom i u vandrednim okolnostima
Opis rada

I.-2 razred
18.3. 2020.
Formirana je grupa I-2 razreda na društvenoj mreži messenger. Svi su učenici prisutni u grupi.
Uz pomoć čitanke i interneta učenici su uradili sljedeći zadatak:
a) Knjiga Novoga Zavjeta – pročitati na internetu i zapisati u bilježnicu (sve o povijesti Novoga Zavjeta) b) Evanđelja (nabrojiti evanđeliste, zapisati nešto zanimljivo iz Ivanova evanđelja)
Učenici su dobili i dodatna objašnjenja i savjete. Učenici su komunicirali i slušali upute. Imali su dva dana da to urade. U ta dva dana su me mogli često kontaktirati.
Nakon što su uradili u svoje bilježnice, učenici su uslikali svoje radove i poslali u grupu.
Svi su radovi ispravljeni s popratnim komentarima.

20.3. 2020.
Novi zadatak (uz pomoć interneta i čitanke)
Napisati naslov Poslanice Rimljanima, odabrati neku poslanicu i zapisati je u bilježnicu. Nakon toga zapisati u bilježnicu najzanimljivije iz Knjige Otkrivenja.
Učenici su urađeni zadatak poslali u grupu. Zadatak je pregledan.

23.3. 2020.
Učenici su dobili novi zadatak.
Napravljena je učionica pomoću google classroom. Svi su učenici u učionici.
Uz pomoć interneta i čitanke učenicu su uradili sljedeći zadatak koji je jasno pojašnjen.
(imali su mogućnost istraživanja i korištenja više materijala, tko je kako mogao i komu je bilo lakše)
Antička književnost stare Grčke (arhajsko razdoblje – tu ćete spomenuti Ezopa, Sapfu, Anakreonta, Pindara i napisati sve o razdoblju, potom klasično razdoblje – tu ćete reći sve o razdoblju, spomenite grčke tragičare i njihova djela te helenističko razdoblje – sve o razdoblju, spomenite Aristofana)
Nakon toga napišite sve o grčkim bogovima (glavnim i sporednim), o postanku svijeta prema grčkoj mitologiji, o borbi bogova i titana.
Kada ovo završite napišite mit o kralju Edipu.
Pažljivo bilježite, lijepo pišite naslove i ne prepisujte jedni od drugih. Koristite internet, više stranica, linkova.
Tijekom rada učenici su postavljali pitanja i surađivali su. Svima sam odgovorio i dodatno pojasnio.
Nakon što su uradili zadatak, učenici su čitko uslikali i poslali u grupu. Svi su radovi ispravljeni i komentirani. Učenici su lijepo surađivali i uspješno obavili zadatak. Sve je zabilježeno u moju bilježnicu.

II.-2 razred
18.3.2020.
Formirana je grupa razreda na društvenoj mreži messenger. Svi su učenici u grupi.
Djeci sam objasnio situaciju i upoznati su sa svime.
Kao razrednik sam djeci savjetovao da se što manje kreću i da budu u svojim kućama te da ozbiljno shvate situaciju i slušaju upute ostalih profesora.
Za zadatak su dobili video link s vježbom glagola koje je priredila kolegica iz programa „škola za život“
Djeca su slušala predavanje u trajanju 20 min. Napisali su naslov i bilježili su prema uputama. Djeca su uslikala zadatak i poslali su u grupu. Sve su bilježnice pregledane. Vodim evidenciju o radu učenika u svojoj bilježnici.

20.3.2020.
Novi zadatak je „Klasicizam i prosvjetiteljstvo u europskim književnostima“
Učenici su upisali naslov i dobili sljedeće upute:
a) uz pomoć interneta zapisati sve o razdoblju
b) glavni predstavnici i njihova djela
c) društveno političke prilike
d) izgradnja infrastrukture
e) usporedba ovog razdoblja s barokom
Nakon što su uradili, uslikali su zadatak i poslali u grupu. Svi su zadaci pregledani uz komentare. Tijekom rada učenici su postavljali pitanja i tražili savjete i dodatne informacije.

22.3.2020.
Učenici su dobili video link o klasicizmu u trajanju 15 min. Imali su zadatak pogledati video i nakon toga smo komentirali u grupi. Svi su učenici pogledali video link i uspješno surađivali.

23.3.2020.
Napravljena je učionica u google classroom aplikaciji. Svi su učenici u učionici.
Učenici su dobili sljedeći zadatak uz objašnjenje i upute:
Pire Corneile, Cid (imate djelo u čitanci. Pročitati djelo i uz pomoć interneta prepričati i zapisati u bilježnicu. Prepoznati glavne značajke klasicizama u djelu. ( budući da neki to nisu zapisali, neka ponove glavne značajke tragedije, komedije o klasicizmu), odgovoriti na pitanja u čitanci
Učenici su poslali urađene zadatke u učionicu. Sve sam pregledao, ispravio uz dodatne komentare.

I.-4 razred

17.3. 2020.
Formirana je grupa I-4. razreda na društvenoj mreži messenger. Svi su učenici prisutni u grupi.
Uz pomoć čitanke i interneta učenici su uradili sljedeći zadatak:
a) Knjiga Novoga Zavjeta – pročitati na internetu i zapisati u bilježnicu (sve o povijesti Novoga Zavjeta)
b) Evanđelja ( nabrojiti evanđeliste, zapisati nešto zanimljivo iz Ivanova evanđelja)
Učenici su dobili i dodatna objašnjenja i savjete. Učenici su komunicirali i slušali upute. Imali su dva dana da to urade. U ta dva dana su me mogli često kontaktirati.
Nakon što su uradili u svoje bilježnice, učenici su uslikali svoje radove i poslali u grupu.
Svi su radovi ispravljeni s popratnim komentarima.

20.3. 2020.
Novi zadatak( uz pomoć interneta i čitanke)
Napisati naslov Poslanice Rimljanima, odabrati neku poslanicu i zapisati je u bilježnicu. Nakon toga zapisati u bilježnicu najzanimljivije iz Knjige Otkrivenja.
Učenici su urađeni zadatak poslali u grupu. Zadatak je pregledan.

23.3. 2020.
Učenici su dobili novi zadatak.
Napravljena je učionica pomoću google classroom. Svi su učenici u učionici.
Uz pomoć interneta i čitanke učenicu su uradili sljedeći zadatak koji je jasno pojašnjen.
(imali su mogućnost istraživanja i korištenja više materijala, tko je kako mogao i komu je bilo lakše)
Antička književnost stare Grčke ( arhajsko razdoblje-tu ćete spomenuti Ezopa, Sapfu, Anakreonta, Pindara i napisati sve o razdoblju, potom klasično razdoblje-(tu ćete reći sve o razdoblju, spomenite grčke tragičare i njihova djela, te helenističko razdoblje-sve o razdoblju, spomenite Aristofana)
Nakon toga napišite sve o grčkim bogovima (glavnim i sporednim), o postanku svijeta prema grčkoj mitologiji, o borbi bogova i titana
Kada ovo završite napišite mit o kralju Edipu
Pažljivo bilježite, lijepo pišite naslove i ne prepisujte jedni od drugih. Koristite internet, više stranica, linkova.
Tijekom rada učenici su postavljali pitanja i surađivali su. Svima sam odgovorio i dodatno pojasnio.
Nakon što su uradili zadatak, učenici su čitko uslikali i poslali u grupu. Svi su radovi ispravljeni i komentirani. Učenici su lijepo surađivali i uspješno obavili zadatak. Sve je zabilježeno u moju bilježnicu.

IV.-4 razred
18.3.2020.
Napravljena je grupa na društvenoj mreži whatsapp. Svi su učenici u grupi.
Učenici su dobili zadatak:
U vaše bilježnice upisati naslov “Vesna Parun i njezino stvaralaštvo”
a) uz pomoć interneta i čitanke zapisati sve u bilježnicu o njezinom životu i stvaralaštvu
b) izabrati dvije njezine pjesme te ih analizirati
Učenici su pisali u bilježnicu, uslikali zadatak i poslali ga u grupu. Svi su zadaci pregledani i komentirani. Sve sam zapisao u svoju bilježnicu. Vodim evidenciju o aktivnosti učenika.

19.3.2020.
Učenici su dobili novi zadatak pomoću video linka. Slušali su lekciju o vremenskoj raslojenosti leksika.
Video link je pripremila kolegica iz projekta „škola za život“
Učenici su slušali lekciju i držali su se uputa koje je kolegica dala. Sve su zapisali u bilježnice i poslali u grupu. Zadaci su pregledani. Svi su uspješno uradili zadatak.

23.3.2020.
Učenici su dobili novi zadatak sa sljedećim uputama:
Suvremena hrvatska književnost ( društveno političke prilike u Jugoslaviji, glave odlike razdoblja, predstavnici i njihova djela)
Za onog tko želi više, može uraditi i analizu romana Stepski vuk, Hermann Hesse
Zadaci su pregledani uz komentare. Učenici su sve do sada urađene zadatke uslikali i slali u grupu. Napravljena je nova grupa razreda u google učionici. Svi su učenici prisutni.

IV.-2 raazred
18.3.2020.
Napravljena je grupa na društvenoj mreži whatsapp. Svi su učenici u grupi.
Učenici su dobili zadatak:
U vaše bilježnice upisati naslov “Vesna Parun i njezino stvaralaštvo”
a) uz pomoć interneta i čitanke zapisati sve u bilježnicu o njezinom životu i stvaralaštvu
b) izabrati dvije njezine pjesme te ih analizirati
Učenici su pisali u bilježnicu, uslikali zadatak i poslali ga u grupu. Svi su zadaci pregledani i komentirani. Sve sam zapisao u svoju bilježnicu. Vodim evidenciju o aktivnosti učenika.

20.3.2020.
Učenici su dobili novi zadatak pomoću video linka. Slušali su lekciju o vremenskoj raslojenosti leksika.
Video link je pripremila kolegica iz projekta „škola za živoz“
Učenici su slušali lekciju i držali su se uputa koje je kolegica dala. Sve su zapisali u bilježnice i poslali u grupu. Zadaci su pregledani. Svi su uspješno uradili zadatak.

23.3.2020.
Napravljena je nova grupa razreda u google učionici. Svi su učenici prisutni
Učenici su dobili novi zadatak sa sljedećim uputama:
Suvremena hrvatska književnost ( društveno političke prilike u Jugoslaviji, glave odlike razdoblja, predstavnici i njihova djela)
Za onog tko želi više, može uraditi i analizu romana Stepski vuk, Hermann Hesse
Zadaci su pregledani uz komentare i ocjene.