ONLINE NASTAVA

8. travnja 2020.

PLAN ONLINE NASTAVE ZA PERIOD OD 24.3.2020. – 8.4.2020.

MANUELA KVESIĆ – ČALJKUŠIĆ – ENGLESKI JEZIK

Prvi tri – Frizeri
The past simple tense – regular and irregular verbs – practice and the test
Witnesses – Memories from the past (the past simple tense)The past simple tense questions
Drugi dva- Tehnicari cestovnog prometa
Articles in English – definite and indefinite (the usage and practice, focus is on the geographical usage).

My movie blog
Comprehension of the movie blog and writing a blog of your own
Drugi tri – Frizeri i kuhari 
Food – types of food focusing on the countability of nouns (C or UC)
European tour – Where to go on holiday, which places to visit?
Writing workshop
Cetvrti tri – hotelijeri
Language review 6 and 7
Habitat – Where do animals live? Writing about a natural habitat of an animal of your personal choice
Into the wild – reading and comprehension

MARIJA LAŠTRO – NJEMAČKI JEZIK I POVIJEST

Srednja škola „Busovača“ u Busovači
Predmetni nastavnik: Marija Laštro
E-mail adresa: marija.lastro77@gmail.com
Nastavni predmet: Povijest
Plan i program on-line nastave u razdoblju od 24.3. do 8.4. u školskoj godini 2019/20.
Razredni odjel: I-1
-Povijesnost osnutka crkve
-Progoni kršćana u Rimskom Carstvu
-Dioklecijan i Konstantin-preobrazba carstva
-Rimske provincije na današnjem hrvatskom tlu u kasno doba Rimskog Carstva (str.254-265.)
Razredni odjel: II-1
-Razdoblje velikih zemljopisnih otkrića (od XV. do XVII. st.)
-Svijet u osvit novog doba
-Velika zemljopisna otkrića
-Humanizam i renesansa
-Protestantska reforma i katolička obnova (str. 227-264.)
Razredni odjel: II-2
-Svijet, Europa i Hrvatska nakon Drugog svjetskog rata
-Lokalni ratovi i krize; slom socijalizma i europske integracije
-Razvoj tehnike i znanosti nakon Drugog svjetskog rata (str. 149-158.)
Razredni odjel: III-3
-Raspad socijalističkog sustava u Europi
-Razvoj socijalizma u Kini
-Rastrojavanje socijalističke Jugoslavije
Razredni odjel: IV-1
-Raspad socijalističkog sustava u Europi
-Razvoj socijalizma u Kini
-Rastrojavanje socijalističke Jugoslavije
-Velikosrpski napad na avnojsku Jugoslaviju
-Nastanak samostalne i suverene hrvatske države i BiH

Nastavni predmet: Njemački jezik
Razredni odjel: I-1A
-Bitterschokolade
-Sport: Fun-Sport
-Wie sind die Fun-Sportarten entstanden
-Passiv: Gegenwart und Vergangenheit
-Passiv mit Modalverben (str. 48-54.)
Razredni odjel: I-3
-Lektion 9: Feiern
-Lektion 10: Essen und Trinken
-Lektion 11: Einkaufen
-trennbare Verben, Ordinalzahlen, Komparativ, Possesasivartikel
Razredni odjel: II-2
-LEKTION 6: Welt der Technik
Wie viel technik brauchst du?
-Von der Brieftaube zum Handy
-Ausflug in die Autostadt
-Relativsatz, Adjektivdeklination, Passiv Präsens u. Präteritum, Präpositionen mit dem Akkusativ
Razredni odjel: III-3A
-LEKTION 8: Ohne Musik läuft nix!
-Meine Musikwelt
-D-A-CH-Musikszene
-Der Weg zum Popstar
-Lokaladverbien, Konjunktiv, Konjunktiv der Modalverben
Razredni odjel: IV-1A
-Mit neuen Ideen in die Zukunft
-Wie stellst du dir deine Zukunft vor?
-Ein Blick in die Zukunft
-Beiträge von Jugendlichen in einem Internetforum
-Zukunfts-Planspiel: eine Zeitreise in die Zukunft
-Zukunft I, Verben mit Präpositionen

NARCISA RADIŠIĆ

I4                Ugostiteljsko posluživanje
Sredstva ponude jela i pića- jelovnik- meni karta- dnevna karta- cjemik pića- vinska kartaFaze uslužnog procesa

II3               Kuharstvo
Jela po narudžbiosnovne karakteristikejela od prženog mesajela od sotiranog mesajela od pohanog mesajela od pečenog mesa na žaru

III2, III3 HTT               StatistikaIndividualni indeksi vježbaSkupni indeksiSkupni indeks cijena

III3  HTT            Knjigovodstvo s bilanciranjemSastavljanje bilance vježbaNovčano poslovanjeBlagajnaBlagajnički maksimum

III3  UT                  Gospodarska matematikaKalkulacije jela-vježbakalkulacije pićazadaci kalkulacije pića vježba

III3 UT                Ugpstiteljsko posluživanjePosluživanje jela i pića u prijevoznim sredstvimaDogotovljavanje jela pred stolom gostaPriprema tatarskog biftekaZačinjavanje salate pred stolom gosta

IV2                           ŠpedicijaTehnika rada pri osiguranjuPolice osiguranjaOsiguranje robe u prijevozu

 IV3                   Knjigovodszvo s bilanciranjemKnjiženje materijalaknjiženje nabave materijalaViškovi i manjkovi sirovine i materijalaKnjiženje viškpva i mankova
IV4                    Gospodarska matematikaPotrošački kreditZatezne kamateZadaci vježbaKontrolni radBonificirane kamate

IV4                       Ugostiteljsko posluživanjeBifeHladni bifeAsortiman jela za gladni bifeSvelani obroci

IV4                            KuharstvoTamni topli umaci (španjolski, demi- glace)Hladni umaci od majoneze (tartarski umak)Hladetina. Aspik

ANTO BAŠIĆ

  NASTAVNI PLAN I           PROGRAM DO 08.04.2020.god.
1. Odjeljenje. I4Predmet: Tehnologija obrade i montažeProgram: Završna obrada odljevaka                 Naputak za ulijevanje tecnog metala
2. Odjeljenje: L3Predmet: MatematikaProgram: Produženi omjeri                  Zadaci iz produzenih omjera
3. Odjeljenje: l4Predmet: Matematika                – Algebarski razlomci                -Skracivanje i prosirivanje algebarskih razlomaka
4. Odjeljenje: l 2Predmet: FizikaProgram: Zadaci iz ocuvanja energije                – Snaga
5. Odjeljenje: ll 2Predmet: FizikaProgram: – Zakoni kod valova                 – Zakon refleksije                 – Zakon prelamanje
6. Odjeljenje:: ll 3Predmet: MatematikaProgram: – Trigonometrija pravokutnog trokuta                 – Definicija trigonometrijskih funkcija na siljastom kutu
7. Odjeljenje: lll3Predmet: MatematikaProgram: – Elipsa                 – Jednadzba elipse8. Odjeljenje: lll5Predmet: ElektrotehnikaProgram: – Elektronika i ustrojstvo                – Provodnici, poluprovodnici i izolatori
9. Odjeljenje: lll5 Predmet: MatematikaProgram: – Medusobni položaj pravca i kružnice                – Jednadzba tangente u točki kruznice.

07.04.2020.god.             Anto Basic  

PERO MARKOVIĆ – POVIJEST I ZEMLJOPIS

I1. 1. Provjera znanja i ocjenjivanje                            I2. 1. Provjera znanja i ocjenjivanje                  II1. 1. Čimbenici razvoja poljoprivrede     2. Klimatska regionalizacija                                        2. Primarne djelatnosti                                        2. Struktura svjetske poljodjelsk proizvod.     3. Esej                                                                          3. Referati                                                            3. Stočarstvo     4. Voda na zemlji                                                         4. Poljoprivreda i šumarstvo                                4. Ponavljanje gradiva                                                                                                                                                                       5. Provjera znanja i ocjenjivanje 
II2. 1. Gustoća i razmještaj stanovništva BiH             III1. 1. Provjera znanja i ocjenjivanje                    III3. 1. Provjera znanja i ocjenjivanje        2. Prirodno kretanje stanovništva BiH                          2. Venezuela i Kolumbija                                       2. Hrvatsko zagorje, Varždinska regija        3. Spolna i dobna struktura stanovništva BiH               3. Azija – kontinent velikih država i regija            3. Međimurje        4. Referati                                                                      4. Korejski poluotok                                              4. Referati        5. Ponavljanje gradiva                                                   5. Esej
IV1. 1. Trgovina BiH                                                    IV3. 1. Varaždin i Međimurje                                 III3. H 1. Provjera znanja i ocjenj.                   2. Regionalna udruživanja i integracije BiH                 2. Istočni predjeli središnje Hrvatske                         2. Unutrašnjost Francuske         3. Ponavljanje gradiva                                                   3. Južni i središnji predjeli središnje Hrvatske           3. Ujedinjeno Kraljevstvo i Irska        4. Provjera znanja i ocjenjivanje                                   4. Ponavljanje gradiva                                                4. Belgija i Nizozemska                                                                                                            5. Provjera znanja i ocjenjivanje 

KATARINA KOKIĆ

Srednja Škola „Busovača“ u Busovači
Katarina Kokić
Nastavnik Frizersta i Vlasuljarstva
Tel.+387/63/241/608
E-mail:katarinakokic86@gmail

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

IZ FRIZERSTVA

Od 23 OŽUJKA DO 08 TRAVNJA 2020 GODINE

Za PRVI razred
Higijena i zaštita 1sat
Čimbenici zdravlja i bolesti 1sat
Infekcija i zaraza 1sat
Frizer novog doba 1sat
Osobna higijena 2sata
Radna odjeća i obuća,pravilno držanje tijela frizera 1sat
Ozljede i prva pomoć 1sat

Srednja Škola „Busovača“ u Busovači
Katarina Kokić
Nastavnik Frizersta i Vlasuljarstva
Tel.+387/63/241/608
E-mail:katarinakokic86@gmail

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

IZ FRIZERSTVA

Od 23 OŽUJKA DO 08 TRAVNJA 2020 GODINE

Za DRUGI razred
Vrste šampona prema namjeni 1sat
Sredstva za njegu kose 1sat
Regeneratori(kondicioneri) 1sat
Vrste Regeneratora prema namjeni 1sat
Medicinski preparati za njegu kose i vlasišta 2sata
Maske,kreme,kozmetiči preparati za kosu 2sat

Srednja Škola „Busovača“ u Busovači
Katarina Kokić
Nastavnik Frizersta i Vlasuljarstva
Tel.+387/63/241/608
E-mail:katarinakokic86@gmail

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

IZ FRIZERSTVA

Od 23 OŽUJKA DO 08 TRAVNJA 2020 GODINE

Za TREĆI razred
Način svijetljenja prirodne boje kose 1sat
Izbijeljivanje izrasta kose 1sat
Djelovanje izbijeljivača 1sat
Njega kose i korekcija boje 1sat
Pripremni postupci za izbijeljivanje kose 2sata
Pogreške pri izbijeljivaju boje kose i njihove korekcije 2sat

EMILIJA ZEC

     NASTAVNI PLANOVI ZA PERIOD 1.4 -8.4

I-1 FIZIKA – opća gimnazija
Rješavanje zadataka
Svemir- Sunčev sustav – kozmičke brzine
I-1 FIZIKA – matem. gimn.
Kozmičke brzine
Ponavljanje gradiva
I-2 STROJARSTVO
Ponavljanje gradiva
Provjera znanja
I-4i TEHNIČKA MEHANIKA
Ponavljanje gradiva
Uvijanje i savijanje
I-4i TEHNIČKO CRTANJE
Razvijanje plaštova i mreža
Vježba – razvijanje plaštova i mreža

I-4i TEHNIČKI MATERIJALI
Staklo. Azbest
Ponavljanje gradiva
II-1 FIZIKA
Uključivanje galvanometra u strujni krug
Ponavljanje gradiva
III-5 TEHNIČKA MEHANIKA
Dinamička opterećenja
Vibracije
Ponavljanje gradiva

III- 5 HIDRAULIKA I PNEUMATIKA
Osnovni zakoni hidrodinamike
Osnovni pojmovi iz uljne hidraulike
Dobivanje hidraulične energije – hidraulične pumpe

MARIJANA MILIČEVIĆ

Srednja škola „Busovača“
Busovača
Predmet: Matematika
Nastavnik: Marijana Miličević, prof.

Izvješće o radu u periodu od 25.3.2020. do 9.4.2020. školske 2019/20 . godine u skladu sa planom i programom za izvanredne situacije. Sve navedeno s učenicima je odrađeno preko Google učionice.

RAZRED
SMJER-STRUKA OPIS RADA
I-1
I-2 opća i prirodoslovno-matematička gimnazija

tehničar cestovnog prometa Odrađene su teme:
Proporcionalnost dužina.Talesov teorem
Sličnost trokuta
Primjene sličnosti trokuta
Kontrolni rad
Analiza i ispravak kontolnog rada
Pojam aritmetičkog korijena
Učenici su redovito dobijali zadaće za koje su dobili povratnu informaciju. Odrađen je uspješno i kontolni rad kao i analiza i ispravka istog. Učenici su redovito koristili mogućnost za postavljanje pitanja i sugestija.

II-2 tehničar cestovnog prometa Odrađene su teme:
Kontrolni rad
Analiza i ispravak kontrolnog rada
Geometrija prostora-točke, pravci i ravnine
Paralelnost i okomitost
Ortogonalna projekcija i udaljenost
Konveksni skupovi, poluprostori i poliedri
Prizme. Oplošje i obujam prizme
Kontrolni rad je bio iz primjena trigonometrije, svaki učenik je imao svoje zadatke i koristili su se džepnim računalom za računanje vrijednosti trig. funkcija.
Učenici su redovito dobijali zadaće za koje su dobili povratnu informaciju. Također su imali vrijeme za postavljanje pitanja i zajedničko rješavanje zadataka sa profesoricim.

III-1 opća gimnazija Odrađene su teme:
Kut dvaju pravaca. Uvjet okomitosti i paralelnosti.
Udaljenost točke od pravca
Vježba za kontrolni rad-grupni rad
Kontrolni rad
Analiza i ispravak kontrolnog rada
Kružnica. Jednadžba kružnice
Učenici su bili organizirani u grupni rad u cilju bolje pripreme za kontrolni
Učenici su redovito dobijali zadaće za koje su dobili povratnu informaciju. Također su imali vrijeme za postavljanje pitanja i zajedničko rješavanje zadataka sa profesoricim.
III-1 prirodoslovno-matematička gimnazija Odrađene su teme:
Kut dvaju pravaca. Uvjet okomitosti i paralelnosti.
Udaljenost točke od pravca
Vježba za kontrolni rad-grupni rad
Kontrolni rad
Analiza i ispravak kontrolnog rada
Kružnica. Jednadžba kružnice
Kružnica određena trima točkama
Primjene translacije na krivulje drugog reda
Učenici su redovito dobijali zadaće za koje su dobili povratnu informaciju. Također su imali vrijeme za postavljanje pitanja i zajedničko rješavanje zadataka sa profesoricim.
IV-1 i IV-2 opća gimnazija i tehničar cestovnog prometa Odrađene su teme:
Kontrolni rad
Analiza i ispravak kontrolnog rada
Tijek funkcije
Primitivna funkcija. Neodređeni integral
Tablica neodređenih integrala
Metoda supstitucije
Učenici su radili konrolni iz derivacija prije kojeg su imali adekvatnu pripremu u kojoj su aktivno sudjelovali.
U temi Tijek funkcije učenici su radili po grupama crtanje grafa funkcije.
IV-1 prirodoslovno-matematička gimnazija Urađene su sve teme kao u IV-1, opća gimnazija i plus sljedeće teme:
Ekstremi polinoma 2. i 3. stupnja
Lokalni ekstrem funkcija pomoću druge derivacije
Metoda parcijalne integracije

U Busovači, 8.4.2020. god. Predmetni nastavnik:
Marijana Miličević, prof

DANIELA ĆOSIĆ

Stručni predmeti (Osnove prijevoza I prijenosa- I-2, Cestovne građevine ,Zaštita na radu – II-2, Prometna tehnika III-2 i IV-2)

Predmetni prof. Daniela Ćosić

Nastavni plan i program za samostalni rad uz konzultacije s predmetnom profesoricom putem interneta za period od 24. ožujka 2020. do 8. travnja 2020.
( mail: cosic.d88@gmail.com )

ODJEL NASTAVNE CJELINE

I-2
(Osnove prijevoza I prijenosa)

Održavanje prijevoznih sredstava

Održavanje infrastrukture

II-2
(Cestovne građevine)

Nasip, usjek, zasjek , galerija i tunel
Gornji postroj ceste
Rubne crte, bankine
II-2
(Zaštita na radu)
Preventivne mjere zaštite od požara

III-2
(Prometna tehnika)

-Otpor kotrljanja, Otpor penjanja, otpor ubrzanja vozila,otpor zraka
-Brzina kretanja vozila
-Vrste gibanja vozila

IV-2
(Prometna tehnika)

-Obavljanje očevida
-Raspored svjetiljaka i tipovi rasporeda svjetlosnih mjesta
-Osvijetljenost važnijih mjesta na prometnici

DUNJA DOMIĆ – LATINSKI JEZIK

Srednja škola „Busovača“ u Busovači
Profesorica Dunja Domić
Predmet: Latinski jezik

Izvješće o radu u periodu od 6.4. do 8.4. školske 2019./20.

Predmet razred Opis rada:
Latinski jezik I-1 Učenici su dobili materijale s gradivom pokazne zamjenice. Dobili su povratnu informaciju o prethodnoj zadaći kao i to na koji način će biti vrednovani. Vježba 18 i 19(Elementa Latina) vježbe za zadaću.
Latinski jezik II-1 Obrada nastavne jedinice infinitivi. Osvrt na prethodnu zadaću i informacija o načinu izvođenja ocjene. Vježba 37a (elementa latina) i obrada civilizacijske teme po prethodnom izboru.

MAGDALENA MARIĆ

PREDMET : GLAZBENA UMJETNOST
RAZRED: I-1
NASTAVNA CJELINA : GLAZBA RENESANSE
NASTAVNA JEDINICA: UVOD U RENESANSU

                          UVOD U RENESANSU

-Veliki ekonomski napredak, stoljeće velikih otkrića(?)
-Zavladalo veliko zanimanje za antičke kulturne vrijednosti
-Svjetovnoj umjetnosti pridaje se puno veća pažnja( nasuprot srednjovjekovnom shvatanju)

 • Znanstvenici zahtijevaju, potiču razvoj mišljenja keje se temelji na dokazima, pokusima nasuprot srednjovjekovnom misticizmu, dogmatizmu, vjerovanju…(pronaći primjer Kopernik i Galileo)
  -Cilj i ideal ren.umjetnika i znanstvenika postaje svestrani čovjek koji sudjeluje u svim područjima života
  -Najbolji primjer ren.čovjeka -Leonardo da Vinči (istražiti)
  -Vjerski pokreti ,reformacija i protureformacija su također imale snažan utjecaj na društvo u cjelini
  -Uzima se da je renesansa trajala oko 130 god (1400.g – 1530.)
 • Počinje najprije u italiji, razlog tomu je što je novčano gospodarstvo tu ranije potisnulo feudalizam( nastaju gradovi-države)
  -Firenza — najznačajniji renesansni grad

PRILOG: fotografije, primjeri iz gl. Literature (e- učionica)

PREDMET: GLAZBENA UMJETNOST
RAZRED : II-1
NASTAVNA CJELINA :GLAZBA 18.STOLJEĆA
NASTAVNA JEDINICA : BEČKA KLASIKA

 • nastaje oko 1770 – 1820 .g
  -najznačajniji predstavnici -skladatelji: Hayden, Mozart i Bethoween
 • Beč ; u to vrijeme prijestolnica Habsburške monarhije, kozmopolitski grad, europsko kulturno i trgovačko središte
 • bogat glazbeni život u Beču
  -lagana i popularna glazba izvodila se na otvorenom; po vrtovima,trgovima,parkovima ili pod prozorima(serenade=podoknice)Primjer: “mala noćna muzika” Mozart
  opće osobine glazbe u klasici
  –skladatelji klasike napuštaju gusti polifoni slog, pišu pretežno homofonu glazbu sa vedrim, pijevnim i jednostavnim melodijama
  — u homofonom slogu vodećoj melodiji (temi) su podređeni ostali glasovi koji imaju ulogu akordičke pratnje

poslušajte priložene skladbe, i molim za kratki osvrt (vlastiti dojam)
:):):)
Primjeri za slušanje: Mozart: “Mala noćna muzika“, 1.stavak
Hayden: 104.simfonija, 1.stavak
Boccherini: Menuet

Učenicima je putem e-učionice proslijeđen materijal za rad , kratke upute te pitanja i zadatci.

         HRVATSKA NACIONALNA OPERA

Hrvatska je dobila prilično rano svoju prvu nacionalnu operu . Bila je to ” Ljubav i zloba” Vatroslava Lisinskog, 1846.g. Težnja za nacionalnim oslobođenjem izraženija je u njegovoj drugoj operi “Porin” 1851.god. ( prisjetiti se kako se zove prestižna hrvatska nagrada koja se dodjeljuje svake godine za različita glazbena ostvarenja), za koju je libreto napisao Dimitrije Demetar.
Ipak, najuspješnija nacionalna opera kod Hrvata jeste opera Ivana Zajca “Nikola Šubić Zrinski”
Nastala 1876.god.a libreto je napisao Hugo Badalić.
Prisjetit ćemo se da opera opisuje herojsku obranu grada Sigeta 1566.god.
Finale(vrhunac) u operi predstavlja skladba ” U boj, u boj” koju smo nekad i pjevali:):)
Priložen je primjer; „U boj ,u boj“ ( ulomak iz opere)
Za zadaću, pronađite ukratko o Ivanu Zajcu i nesto napišite u svoje bilježnice.(uz ovo sto sam vam ja napisala) a posebno o njegovoj ulozi u glazbenom životu i obrazovanju u Hrvatskoj.

        PONAVLJANJE I PROVJERA ZNANJA

Učenicima je poslan kratki ilustracioni film „ Historia de la musica“ kao kratki siže dosadašnjeg rada. Svaki učenik je dobio zadatak da po vlastitom izboru odabere skladbu iz nekog od obrađenih umjetničkih stilova i da napravi kratku analizu i o djelu i o skladatelju

SNJEŽANA BILIĆ

Plan rada za period od 24.03.- 08.04. 2020.god. Prof. Snježana Bilić
Biologija i Biologija i ekologija sa sanitacijom

Biologija i ekologija sa sanitacijom
Srijeda, 25.03.2020. ( 1. Sat po rasporedu )
Odjel I-4 Ugostiteljski tehničari kuharstva
Nova nastavna jedinica : Čuvajmo zdravlje žlijezda s unutarnjim izlučivanjem na str. od 112 do 114 zapisati najbitnije (potamljeni dio teksta).
Domaća zadaća, Odgovori na pitanje:
1.Nabroji neke bolesti žlijezda s unutarnjim izlučivanjem? 2. Šta mjerimo glukomjerom?

Biologija
Srijeda, 25.03.2020. ( 2. Sat po rasporedu )
Odjel II-1 Gimnazija
Nova nastavna jedinica: Podjela sisavaca na stranici od 266 do 270, zapisati u bilježnicu razvojno stablo sisavaca i glavne predstavnike , slika 8.2.101. na str. 267.
Domaća zadaća – Odgovori na pitanje: 1.Navedi osnovne razlike između jednootvora , tobolčara i plodvaša?

Biologija i ekologija sa sanitacijom
Srijeda, 25.03.2020. ( 4. Sat po rasporedu )
Odjel II-3 Kuhar
Nova nastavna jedinica : Razvoj zaraznih bolesti u organizmu od str. 86 do 87. prepisati sažetak na str. 87.
Domaća zadaća – Odgovori na pitanje: 1.Navedi načine ulaska i prijenosa uzročnika bolesti?

 1. Objasni nastanak bolesti ovisno o broju uzročnika bolesti?
  3.Što je inkubacija?
 2. Obrazloži pojam dispozicija organizma? 5. Kako nastaje imunološki odgovor?

Biologija
Srijeda, 25.03.2020. ( 5. Sat po rasporedu )
Odjel I-3 Frizer
Nova nastavna jedinica : Čuvajmo zdravlje žlijezda s unutarnjim izlučivanjem na str. od 112 do 114 zapisati najbitnije (potamljeni dio teksta).
Domaća zadaća, Odgovori na pitanje: 1.Nabroji neke bolesti žlijezda s unutarnjim izlučivanjem? 2. Šta mjerimo glukomjerom?

Biologija i ekologija sa sanitacijom
Ponedjeljak, 30.03.2020. ( 1. Sat po rasporedu )
Odjel I-4 Ugostiteljski tehničari kuharstva
Nova nastavna jedinica :Građa i uloga muških sponih organa
Lekcija na str.118-120
Zapisati u bilježnicu najbitnije(potamljeno)
Odgovori na pitanje : 1. Nabroji spolne organe muškarca?

Biologija i ekologija sa sanitacijom
Ponedjeljak, 30.03.2020. ( 2. Sat po rasporedu )
Odjel III-3 Ugostiteljski tehničari kuharstva
Nova nastavna jedinica :Ponavljanje gradiva (Anoreksija i Bulimija)
Na internetu pronaći sadržaj vezano za Anoreksiju i Bulimiju i napisati kratki sadržaj u bilježnicu.

Biologija
Ponedjeljak, 30.03.2020. ( 5. Sat po rasporedu )
Odjel I-3 Frizer
Nova nastavna jedinica :Građa i uloga muških sponih organa
Lekcija na str.118-120
Zapisati u bilježnicu najbitnije(potamljeno)
Odgovori na pitanje : 1. Nabroji spolne organe muškarca?

Biologija
Ponedjeljak, 30.03.2020. ( 6. Sat po rasporedu )
Odjel II-1 Gimnazija
Nova nastavna jedinica : Rasprostranjenost sisavaca
Lekcija na stranici 271.
Napisati kratki sadržaj.
Odgovori na pitanje:
Što je omogućilo široku rasprostranjenost sisavaca?

Biologija i ekologija sa sanitacijom
Srijeda, 01.04.2020. ( 1. Sat po rasporedu )
Odjel I-4 Ugostiteljski tehničari kuharstva
Nova nastavna jedinica : Fiziologija muškog spolnog sustava
Lekcija na stranici 121. – 122.
Prepisati tablicu 9. Primarna i sekundarna spolna obilježja muškarca. Na 121.str.
Odgovoriti na pitanje:
Navedi ulogu testosterona?

Biologija
Srijeda, 01.04.2020. ( 2. Sat po rasporedu )
Odjel II-1 Gimnazija
Ponavljanje gradiva – Sisavci
Odgovori na pitanja:
1.Usporedi građu srca sisavaca i gmazova?

 1. Što misliš koja je prednost velikih ušiju za šišmiše koji su aktivni noću?
 2. Objasni ekološki odnos između preživača krave i bakterija u njenom probavilu?
 3. Promisli i objasni zašto sisavci jedu 10 puta više hrane nego gmazovi iste veličine tijela?

Biologija i ekologija sa sanitacijom
Srijeda, 01.04.2020. ( 4. Sat po rasporedu )
Odjel II-3 Kuhar
Ponavljanje gradiva – Zarazne bolesti
Nacrtati 6 shema na str.88 i napisati glavne pojmove u bilježnicu.

Biologija
Srijeda, 01.04.2020. ( 5. Sat po rasporedu )
Odjel I-3 Frizer
Nova nastavna jedinica : Fiziologija muškog spolnog sustava
Lekcija na stranici 121. – 122.
Prepisati tablicu 9. Primarna i sekundarna spolna obilježja muškarca. Na 121.str.
Odgovoriti na pitanje:
Navedi ulogu testosterona?

Biologija i ekologija sa sanitacijom
Ponedjeljak, 06.04.2020. ( 1. Sat po rasporedu )
Odjel I-4 Ugostiteljski tehničari kuharstva
Nova nastavna jedinica : Građa i uloga ženskih spolnih organa
Lekcija na str. 123.-125.
Napisati najvažnije u bilježnicu.
Odgovori na pitanje:
1.Imenuj unutarnje ženske spolne organe?

Biologija i ekologija sa sanitacijom
Ponedjeljak, 06.04.2020. ( 2. Sat po rasporedu )
Odjel III-3 Ugostiteljski tehničari kuharstva
Ponavljanje gradiva
Odgovori na pitanja:
Što je pretilost?
Što je hipertenzija?
Što uzrokuje povećan kolesterol i trigliceridi?
Što je osteoartritis?

Biologija
Ponedjeljak, 06.04.2020. ( 5. Sat po rasporedu )
Odjel I-3 Frizer
Nova nastavna jedinica : Građa i uloga ženskih spolnih organa
Lekcija na str. 123.-125.
Napisati najvažnije u bilježnicu.
Odgovori na pitanje:
1.Imenuj unutarnje ženske spolne organe?

Biologija
Ponedjeljak, 06.04.2020. ( 6. Sat po rasporedu )
Odjel II-1 Gimnazija
Ponavljanje gradiva
Uraditi sljedeće referate u wordu ili power point-u :
1.Sisavci –Laštro Nika
2.Ptice – Plavčić Gabrijela

 1. Gmazovi – Vuleta Anđela

Biologija i ekologija sa sanitacijom
Srijeda, 08.04.2020. ( 1. Sat po rasporedu )
Odjel I-4 Ugostiteljski tehničari kuharstva
Ponavljanje gradiva
Odgovori na pitanja:
1.Nabroji spolne organe muškarca?
2.Navedi ulogu testosterona?

 1. Nabroji primarna i sekundarna muška spolna obilježja?
 2. Imenuj unutarnje ženske spolne organe? Biologija
  Srijeda, 08.04.2020. ( 2. Sat po rasporedu )
  Odjel II-1 Gimnazija
  Ponavljanje gradiva
  Pročitati referate koje ste prethodno radili, razmijeniti i za svaki referat napisati po tri pitanja?
  Referati :
 3. Sisavci
 4. Ptice
 5. Gmazovi

Biologija i ekologija sa sanitacijom
Srijeda, 08.04.2020. ( 4. Sat po rasporedu )
Odjel II-3 Kuhar
Ponavljanje gradiva
Odgovori na pitanja:
1.Što su zoonoze?

 1. Tko sve može biti izvor zaraze?
 2. Kako se zaraza širi putem zraka?
 3. Na što se odnosi izravni kontakt u širenju zaraze?
  5.Što je inkubacija?
  6.Kako nastaje imunološki odgovor?

Biologija
Srijeda, 08.04.2020. ( 5. Sat po rasporedu )
Odjel I-3 Frizer
Ponavljanje gradiva
Odgovori na pitanja:
1.Nabroji spolne organe muškarca?
2.Navedi ulogu testosterona?

 1. Nabroji primarna i sekundarna muška spolna obilježja?
 2. Imenuj unutarnje ženske spolne organe?

JOSIP KRIŽANOVIĆ

TURIZAM I MARKETING
Josip Križanović, prof.

Nastavni plan i program za samostalni rad uz konzultacije s predmetnim profesorom putem interneta za period od 17. ožujka 2020. do 1. travnja 2020.

Napomena: Sva pitanja vezana za nastavne cijeline šaljite na mail josipkrizanovic@hotmail.com

ODJEL: NASTAVNE CJELINE:

I4

ANALIZA UTJECAJA FINANCIJSKE KRIZE NA TURISTIČKO POSLOVANJE ZEMALJA MEDITERANA OD 2008. – 2014

 1. NA LINKU https://repozitorij.efst.unist.hr/islandora/object/efst%3A216/datastream/PDF/view analizirati tekst od stranice 32 do stranice 46 i isti prepisati u bilježnicu

TURIZAM I MARKETING
Josip Križanović, prof.

Nastavni plan i program za samostalni rad uz konzultacije s predmetnim profesorom putem interneta za period od 02. travanj 2020. do 08. travnja 2020.

Napomena: Sva pitanja vezana za nastavne cijeline šaljite na mail josipkrizanovic@hotmail.com

ODJEL: NASTAVNE CJELINE:

I4

ANALIZA UTJECAJA FINANCIJSKE KRIZE NA TURISTIČKO POSLOVANJE ZEMALJA MEDITERANA OD 2008. – 2014
Analizirati prepisane bilješke za navedenu temu

TRGOVAČKO PRAVO
Josip Križanović, prof.

Nastavni plan i program za samostalni rad uz konzultacije s predmetnim profesorom putem interneta za period od 02. travnja 2020. do 08. travnja 2020.

Napomena: Sva pitanja vezana za nastavne cijeline šaljite na mail josipkrizanovic@hotmail.com

ODJEL: NASTAVNE CJELINE:

IV3

UGOVOR O NAJMU I AUTORSKIM PRAVIMA

 1. Analizirati izvađene bilješke za dvije navedene teme

RAČUNALSTVO
Josip Križanović, prof.

Nastavni plan i program za samostalni rad uz konzultacije s predmetnim profesorom putem interneta za period od 02. Travnja 2020. do 8. travnja 2020.

Napomena: Sva pitanja vezana za nastavne cijeline šaljite na mail josipkrizanovic@hotmail.com

ODJEL: NASTAVNE CJELINE:

I2

MICROSOFT EXCEL (kreiranje tablice) 1: Analizirati i uraditi ispravku vježbe http://brankoradicevic-bl.rs.ba/wp-content/uploads/2016/06/MS-Excel-Vje%C5%BEba.pdf,

2: Urađenu vježbu pohraniti u MAPU

II2

MICROSOFT EXCEL (kreiranje tablice) 1: Analizirati i uraditi ispravku vježbe http://www.efos.unios.hr/informatika/wp-content/uploads/sites/202/2013/04/Vjezba2_Excel1.pdf,

2: Urađenu vježbu pohraniti u MAPU

  II3

MICROSOFT WORD (kreiranje ponude) 1: Analizirati i uraditi ispravku vježbe http://www.efos.unios.hr/informatika/wp-content/uploads/sites/202/2013/04/Vjezba3_Word.pdf,

2: Urađenu vježbu pohraniti u MAPU i poslati na zahtjev profesoru

  III3 (HTT)  

MICROSOFT EXCEL (kreiranje tablice) 1: Analizirati i uraditi ispravku vježbe http://www.efos.unios.hr/informatika/wp-content/uploads/sites/202/2013/04/Vjezba2_Excel1.pdf, ( uraditi stavke od 1 do 15 –adresiranje, grafikoni, oblikovanje, sortiranje )

2: Urađenu vježbu pohraniti u MAPU

III3 (Ugostitelji)
MICROSOFT WORD (kreiranje ponude) 1: Analizirati i uraditi ispravku vježbe
http://www.efos.unios.hr/informatika/wp-content/uploads/sites/202/2013/04/Vjezba3_Word.pdf,

2: Urađenu vježbu pohraniti u MAPU

III4 MICROSOFT EXCEL (kreiranje tablice) 1: Analizirati i uraditi ispravku vježbe
http://www.efos.unios.hr/informatika/wp-content/uploads/sites/202/2013/04/Vjezba2_Excel1.pdf, ( uraditi stavke od 1 do 15 –adresiranje, grafikoni, oblikovanje, sortiranje )

2: Urađenu vježbu pohraniti u MAPU

IV4 MS ACCES (teorija) 1: Teorijski se upoznati sa osnovnim pojmovima MS ACCES. Koristiti sljedeći link : http://www.efos.unios.hr/baza-podataka-i-poslovni-procesi/wp-content/uploads/sites/233/2013/04/BP_Access.pdf
2: Navedeni PDF dokument isprintati i naučiti pojmove vezane za program, te isti odtipkati u ms wordu od naslovi i podnaslovi 5.3. i 5.4.
3: Urađenu vježbu pohraniti u MAPU

PROPISI U CESTOVNOM PROMETU
Josip Križanović, prof.

Nastavni plan i program za samostalni rad uz konzultacije s predmetnim profesorom putem interneta za period od 02. travnja 2020. do 08. travnja 2020.

Napomena: Sva pitanja vezana za nastavne cijeline šaljite na mail josipkrizanovic@hotmail.com

ODJEL: NASTAVNE CJELINE:

III2

RASKRSNICE

 1. Analizirati raskrsnice u TESTOVIMA i po tri nova primjera prepisati u bilježnicu

POSLOVANJE U CESTOVNOM PROMETU
Josip Križanović, prof.

Nastavni plan i program za samostalni rad uz konzultacije s predmetnim profesorom putem interneta za period od 02. Travnja 2020. do 8. travnja 2020.

Napomena: Sva pitanja vezana za nastavne cijeline šaljite na mail josipkrizanovic@hotmail.com

ODJEL: NASTAVNE CJELINE:

III2

OGLAŠAVANJE

 1. Analizirati dostavljene zabilješke vezano za link https://repozitorij.fazos.hr/islandora/object/pfos%3A583/datastream/PDF/view

IV2

BANKA I KREDITI
Analizirati sve zabilješke sa linkova:https://www.moj-bankar.hr/Kazalo/K/Kredit i linkahttps://www.moj-bankar.hr/Kazalo/K/Kredit

IRENA ČAVARA – HRVATSKI JEZIK

NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA HRVATSKI JEZIK Od 30.ožujka do 8.travnja Razred I.3 UKUPNO SATI: 6 Euripid: Elektra Rimska književnost Plaut: Škrtac Vergilije: Eneida Provjera znanja, književnost Analiza provjere znanja Razred: II.3 UKUPNO SATI: 6 Romantizam u europskoj književnosti Friedrich Schiller: Razbojnici J.W.Goethe: Patnje mladog Werthera-lektira G.G.Byron: Putovanje C.Harolda W.W.: Sunovrati Alphonse de Lamartine: Jezero Razred: III.3 UKUPNO SATI: 5 Rečenični znakovi Dinko Šimunović: lektira Fran Galović Dragutin Tadijanović Priložne rečenice, kontrolni rad Razred: III.2 UKUPNO SATI: 4 Rečenični znakovi Priložne rečenice, kontrolni rad Fran Galović Dragutin Tadijanović RAZRED III.4 UKUPNO SATI: 3 Suvremena hrvatska književnost Ivan Raos Provjera znanja RAZRED III.5 UKUPNO SATI: 4 A.G.Matoš: Utjeha kose A.G.Matoš: Jesenje veče’ Rečenični znakovi Provjera znanja Irena Čavara, prof.

FINKA ĆOSIĆ

Nastavni plan i program za razdoblje od 1.4.2020. – 8.4.2020.

I1 – Redox jednadžbe

I2 – Hidroliza soli, pH vrijednost

I3 – Redox procesi,elektroliza

I4 – Vrste vina

II1 – soli, nastajanje

II3 (f) – Voskovi, aminokiseline i proteini

II3 (k) – Med i proizvodi od meda

III1 – Ozonske rupe, voda za piće

III3 – Specijalne rakije i rakije na bazi žitarica

III4 (k) – Receptura bojila, izbjeljivači i razvijači bojila na tržištu

III4 (d) – Dermatopihije nogu

IV1 – Monosaharidi, disaharidi i polisaharidi

IV4 – Pređa i konac

NADEŽDA BOŽIĆ

Prijenosnici snage III5

 • Principi rada elektro prijenosnika
 • Električni prijenosnici istismjerne struje

Motori SUI III5

 • Ulja za podmazivanje motora
 • Hlađenje ulja za podmazivanje

Cestovna vozila II2

 • Osnovne karakteristike benzina
 • Oktanski broj

Cestovna vozilav III2

 • Mjenjači
 • Stupnjevani mjenjači

Cestovna vozila IV2

 • Kontrola tehničke ispravnosti vozila
 • Vrste tehničkih pregleda

SUSANNE RELOTA – NJEMAČKI JEZIK

I2 23. 3. Familie-Feste-Feiern 24.3. vremenske rečenice s wenn i als 30.3. Test 1 30.3. Ispravak testa i provjera domace zadace 31.3. wenn-rečenice – ponavljanje 31.3. Auf der Hochzeit 6.4. Ponavljanje gradiva Moduli 4,5,6 7.4. Perfekt I4 kuhari 24.3. Familie-Feste-Feiern Temporalangaben, Ordinalzahlen, Datum 24.3. Wenn, als-rečenice 31.3. kviz znanja 1.4. test 2 7.4. Perfekt 8.4. Auf der Hochzeit I4 instalateri 24.3. Freizeit 24.3. Man trifft sich” 27.3. Man geht in die Disko 31.3. Bungee Springen 7.3. Test 1 II1 23.3. Stadt – Land 27.3. Umwelt – Klima extrem 30.3. kviz znanja 30.3. Grüne Tipps 3.4. Wenn-Satz 6.4. Europa: Europa aus der Ferne III1 22.3. Medien 23.3. Modalverben im Präteritum 24.3. Schulerzeitung 24.3.Possessivpronomen 1.4. Mitmachen – Jung und freiwillig! 2.4. dass- Satz 8.4. Ponavljanje gradiva III4 19.3. Altere Geschwister aus der Sicht, Streit? Ja, aber ein fairer Streit 20.3. Mathematik der Gefuhle 26.3. UNHCR 27.3. UNICEF 2.4 Ubersetzung 3.4. Leseverstehen IV1 23.3. Prateritum und Frage- und Pronominaladverbien 30.3. Test 1 30.3. Total verirrt, Orientierung: A Stadtrally in Zurich 6.4. Test Modul 11 6.4. Priprema za školsku pismenu zadaću IV2 23.3. Freundschaften 24.3. Relativpronomen mit Prapositionen im D und Ak 26.6. Antworten zum Thema Freundschaften 2.4. Relativsatz mit was und wo 2.4. ponavljanje gradiva IV3 23.3. Zukunft: Wie stellst du dir deine Zukunft vor? Lebenslinien; 26.3. Futur I, II 30.3. Leseverstehen:Ubung 2.4. Leseverstehen: Ubung 6.4. Leseverstehen: Schularbeit IV4 24.3. Freundschaften; Relativsatze mit Prapositionen im Ak und Dativ; 26.3. Antworten zum Thema Freundschaft 27.3. Relativsatz mit was und wo 31.3. Besondere Freundschaften 2.4. Test 1 3.4. Ponavljanje gradiva i rješenja zadaće 7.4. Ponavljanje gradiva: Relativsatze

DANIJELA TROGRLIĆ – NJEMAČKI JEZIK

I1

 • Lehrerhandbuch -vježbe iz priručnika za pripremu za kontrolni
 • Lokale Prapositionen zu + Dativ, in + AKK
 • Arbeitsbuch – zadaci za vježbu
 • Prapositionen vor und nach + Dativ

II3

 • Orientierung in der Autowerkstatt
 • Nomen und Verben
 • Handy, Handy
 • Wieso ist dir dein Handy wichtig?

III2

 • Wohnen fur Hilfe
 • Kursbuch – Aufgaben B3,B4,B5
 • Patenschaften zwischen alt und jung
 • Kursbuch und Arbeitsbuch Aufgaben,Seite 54.

III3

 • Mitmachen
 • Jung und freiwillig
 • Camping beim Musikfestival
 • Reflexive Verben

III5

 • Liebesgeschichte
 • Aufgabe 1
 • Ein Famillientreffen
 • Aufgabe 1

IV3

 • Familie
 • Arbeitsbuch Ubungen
 • Vježbe za test

IV4

 • Wohin mit dem Fernseher
 • Arbeitsbuch – Seite 138, Aufgaben 11,12,13 und 14.
 • Vježbe za test

MARICA PRKIĆ – MATEMATIKA I INFORMATIKA

I1 Informatika

 • Izrada MS Power Point prezentacije
 • Praktična vježba
 • Umetanje slike, grafikona i tablice
 • Praktična vježba
 • Podjela tema za referate
 • Izrada referata

I1 Informatika-izborna nastava

 • Praktična vježba
 • Provjera znanja
 • Podjela tema za izradu Web stranice
 • Osmišljavanje izgleda Web stranice

II1 Informatika izborna nastava

 • Praktična vježba
 • Provjera znanja
 • Dodjeljivanje tema za izradu Web stranice
 • Određivanje izgleda stranice

III1 Informatika izborna nastava

 • Utvrđivanje
 • Provjera znanjaTeme za referate
 • Izrada referata
 • Osmišljavanje tabela
 • Formiranje upita

III2 Matematika

 • Analiza i ispravak ispita znanja
 • Kružnicajednadžbe kružnice
 • Kružnice određene trima točkama
 • UtvrđivanjeMeđusobnipoložaj pravca i kružnice
 • Jednadžba tangente u točki kružnice
 • Utvrđivanje