PERO MARKOVIĆ- POVIJEST I ZEMLJOPIS

22. ožujka 2020.

Plan i program za online nastavu iz geografije od 16. do 31.3. 2020. 
I1. 1.Tlak zraka                                                 I2. 1. Pojam i podjela naselja                      II1.1. Urbanizacija i urbani sustavi      2.Vlaga u zraku i padaline                             2.Gradska naselja                                           2. Ponavljanje gradiva       3. Cirkulacija zraka                                        3.Urbani sustavi                                             3. Provjera znanja i ocjenjivanje       4. Ponavljanje gradiva                                   4. Ponavljanje gradiva                                    4. Gospodarstvo ili ekonomija 

II2. 1.Stanovništvo BiH                                    III1.1  Latinska Amerika                              III3. 1. Gorski Kotar i Ogulinski kraj       2. Strukture stanovništva BiH                        2. Brazil                                                             2. Lika       3. Ponavljanje gradiva                                    3. Argentina i Čile                                             3. Središnja Hrvatska – Zagreb       4. Provjera znanja i ocjenjivanje                    4. Ponavljanje gradiva                                       4. Ponavljanje gradiva 

IV1. 1. Naselja BiH                                            IV2.  1. Gorsko turističko područje            III3. H 1. Države jugoistočne Europe         2. Naselja prema zanimanju stanovnika              2.  Turističe prednosti Ličkog kraja              2. Švicarska, Austrijaa i Slovenija         3. Gospodarska obilježja BiH                              3. Zagreb – hrvatska metropola                     3. Mediteranska i atlantska obala Francuske        4. Ponavljanje gradiva                                         4. Ponavljanje gradiva                                   4. Ponavljanje gradiva 

I2. 1. Velika zemljopisna otkrića                                     I3. 1. Hrvatska potkraj 19.stoljeća      2. Gospodarstvo, kultura i znanost                                  2. BiH potkraj 19. stoljeća          novovjekovne Europe                                                  3. Hrvatska početkom 20. stoljeća      3. Protestantizam i katolička obnova                               4. Ponavljanje gradiva      4. Ponavljanje gradiva                    

I4. V 1. Hrvatska početkom 20.stoljeća                           I4. 1. Velika zemllopisna otkrića          2. Hrvatska u vrijeme prvog svjetskog rata                  2. Gospodarstvo, kultura i znanost novovjekovne Europe          3. Hrvatska u sastavu KSHS                                         3. Protestantizam i katolička obnova          4. Ponavljanje gradiva                                                   4. Ponavljanje gradiva 

III1.1. Sjedinjene američke države u drugoj polovici XIX. stoljeća        2. Prvi vatikanski koncil ; Crkva i radništvo        3. Austro-ugarska nagodba        4. Ponavljanje gradiva