TANJA MATOŠEVIĆ

22. ožujka 2020.

SREDNJA ŠKOLA BUSOVAČA
Mjesečni plan nastavnog rada po tjednima

Predmet: Turizam i marketing
Razred: IV. 3 mjesec: Ožujak Školska godina 2019/2020.

Tjedan
i datum
M e t o d s k a j e d i n i c a
Metode i oblici rada
Sredstva i pomagala

 1. tjedan
 2. tjedan

_

 1. tjedan
 2. – 20.
  48 Opći pojmovi i temljena načela marketinške organizacije 49
  Organizacija marketinga u poduzećima turističkog gospodarstva
 3. tjedan
 4. – 27.

50 Osnovne karakteristike marketinškog planiranja

 51
Proces marketinškog planiranja    
 1. tjedan
 2. – 31. 52
  Ponavljanje-vježba

SREDNJA ŠKOLA BUSOVAČA
Mjesečni plan nastavnog rada po tjednima

Predmet: Gospodarsko poslovanje
Razred: IV. 4 mjesec: Ožujak Školska godina 2019/2020.

Tjedan
i datum
M e t o d s k a j e d i n i c a
Metode i oblici rada
Sredstva i pomagala

 1. tjedan
 2. tjedan
 3. tjedan
 4. – 20. 46
  Politika određivanja cijene 47
  Normativ i marže u ugostiteljstvu
 5. tjedan
 6. – 27.
  48
  Ponavljanje- vježba 49
  Pojam,načela i svrha kalkulacija
 7. tjedan
 8. – 31. 50
  Vrste kalkulacija