ZAKLJUČAK o izuzećima od primjene Zakona o javnim nabavama BiH za 2022.godinu

18. ožujka 2022.