ONLINE NASTAVA ZA SVIBANJ

28. svibnja 2020.

REDUCIRANI PLAN I PROGRAM ZA MJESEC SVIBANJ 2020
PREDMET: ENGLESKI JEZIK
VIOLETA RELOTA, prof.

ODJEL                     NASTAVNA CJELINA

 I4 ugostiteljski tehničari kuharstva  Revision

Revision
Grammar and Vocabulary Test
Correction of the Grammar and Vocabulary Test
Vocabulary: Science Today
Translation of the text: Science Today
Video files: Reading and Translating
Video files: Reading and Translating
Present Simple and Continuous (presentation)
Present Simple and Continuous (practice)
-II-
Grammar Alive: Talking about activities

  I4 

instalateri grijanja i klimatizacije Revision
Grammar and Vocabulary Test
Correction of the Grammar and Vocabulary Test
Translation of the text: Science Today
Video files: Reading and Translating
Present Simple and Continuous (presentation)
Present Simple and Continuous (practice)
Grammar Alive: Talking about activities

 II1  Correction of the Essay

Module 12: Innovation – Vocabulary
Revision
MEL: Vocabulary Revision
Copernicus Grave Found
Comprehension Check
Video files: Reading and Translating
Video Files: Reading and Translating
Past Modals – presentation
Past Modals – practice
Grammar Alive: Obligations and mistakes
Revision

III1 IZBORNA Correction of the Essay
Revision
Book Recommendation
Culture Choice 2
Jane Austen
Pride and Prejudice
Comprehension Check
My Culture Project

 III3  Module 6: Heroes

Module 6 : Vocabulary
MEL – Vocabulary
Revision
Little Hero
Prijevod teksta
Video Files: Reading and Translating
Video files: Reading and Translating
Speculating about the past – presentation
Speculating about the past – practice
Grammar Alive: Making guesses
Revision

Napomena: Nastava se izvodi na platformi My English Lab. Konzultacije i komunikacija provode se preko Google učionica, Viber i What’s App grupa.

                   IZVJEŠĆE o nastavnim planovima – EMILIJA ZEC
                            (Za svibanj 2020.)

I1 – FIZIKA ( Opća gimn.):
Rješavanje zadataka
Mehanika fluida – hidrostatika,jedinice mjerenja, usporedba, preračunavanja
Tlak – instrumenti za mjerenje tlaka
Hidrostatski tlak
Ponavljanje obrađenog gradiva
Vanjski tlak na tekućinu, hidraulički tlak
Rješavanje zadataka
Sila na uronjeno tijelo – uzgon- Arhimedov i Pascalov zakon
I1 – FIZIKA ( Matem. gimn.):
Mehanika fluida – uvod
Hidrostatika, jedinice mjerenja, usporedba, preračunavanja
Rješavanja zadataka
Tlak – instrumenti za mjerenje tlaka
Hidrostatski tlak
Ponavljanje gradiva
Rješavanje zadataka
Vanjski tlak na tekućinu
Hidraulički tlak
Rješavanje zadataka
Sila na uronjeno tijelo- uzgon
Arhimedov i Pascalov zakon
I2 – STROJARSTVO:
Prijenosni omjer zupčastog prijenosnika
Multiplikacija i redukcija zupčastih prijenosnika
Kinematika zupčastih prijenosnika
Materijal za izradu zupčanika
Ponavljanje gradiva
Provjera znanja
Elementi za protok i regulaciju
Cijevi

Spajanje cijevi
Ventili- uvod
Sigurnosni i redukcijski ventili
Zasuni i pipci
I4i – TEHNIČKA MEHANIKA:
Oblici gibanja točke ovisno o ubrzanju
Jednoliko pravocrtno i krivocrtno gibanje
Ponavljanje gradiva
Nejednoliko pravocrtno i krivocrtno gibanje
Gibanje krutog tijela
Translacija i rotacija krutog tijela
Ponavljanje gradiva
Dinamika – aksiomi

I4i – TEHNIČKO CRTANJE:
Grafički rad – predložak
Grafički rad – izrada
Grafički rad – izrada
Vježba – Prilog 5
Vježba – prilog 5
Vježba – prilog 7
Vježba – prilog 7
Grafička vježba
I4i – TEHNIČKI MATERIJALI:
Korozija materijala
Ponavljanje gradiva
Pojam čvrstoće materijala
Vrste opterećenja i naprezanja
Ispitivanje svojstava materijala
Ispitivanje tvrdoće po Rockwell-u
Ispitivanje tvrdoće po Vikers-u
Ispitivanje tvrdoće po Shore-u
II1 – FIZIKA:
Magnetna sila na nabijenu česticu
Načelo ciklotrona, referat – polarna svjetlost

Magnetno polje el. struje – paralelne struje – histereza
Ponavljanje obrađenog gradiva
Magnetno polje strujne petlje – rad i snaga el. struje
Magnetno osjetilo ptica i termita – referat
Rješavanje zadataka
Elektromagnetska indukcija – Faradayev zakon i inducirani napon
III5 – TEHNIČKA MEHANIKA:
Kinematički parovi
Pokretljivost mehanizama
Transformiranje mehanizama
Analiza mehanizama
Ravninski i prostorni zglobno-polužni mehanizmi
Krivuljni i planetarni zupčani mehanizmi
Reguliranje rada i uravnoteženje mehanizama
Ponavljanje gradiva
III5 – HIDRAULIKA I PNEUMATIKA:
PONAVLJANJE GRAdiva
Provjera znanja
Hidraulički upravljački elementi
Razvodnici s određenim položajem uključivanja
Razvodnici bez određenog položaja uključivanja
Ventili
Hidraulične sheme
Sheme s povratnom spregom
Vježba – sheme s povratnom spregom
Analiza vježbe
Elektrohidraulično upravljanje
El.hidraulični elementi

Srednja Škola „Busovača“ u Busovači
Katarina Kokić
Nastavnik Frizersta i Vlasuljarstva
Tel.+387/63/241/608
E-mail:katarinakokic86@gmail

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

IZ FRIZERSTVA

Od 04 SVIBNJA DO 29 SVIBNJA 2020 GODINE

Za PRVI razred
Procijena kose i vlasišta 1sat
Pranje kose i vlasišta 2sat
Procijena stanja kose i vlasišta 1sat
Procijena zdravnja nokta 1sat
Oblikovanje mokre i suhe kose 2sata
Fen frizura 1sat
Praktična nastava zadatak:uraditi feniranje na četke
Praktična nastava:uraditi fen frizuru

Srednja Škola „Busovača“ u Busovači
Katarina Kokić
Nastavnik Frizersta i Vlasuljarstva
Tel.+387/63/241/608
E-mail:katarinakokic86@gmail

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

IZ FRIZERSTVA

Od 04 SVIBNJA DO 29 SVIBNJA 2020 GODINE

Za DRUGI razred
Trajno kovrčanje kose(mini-val) 3sat
Medicinski preparati za njegu kose i vlasišta 1sat
Kovrčanje kose pomoću topline 1sat
Regeneratori za dubinsku njegu 2sata
Proizvodi za izgled i oblikovanje kose 2sata
Vlasuljarstvo 1sat
Praktična nastava:fen frizura

Srednja Škola „Busovača“ u Busovači
Katarina Kokić
Nastavnik Frizersta i Vlasuljarstva
Tel.+387/63/241/608
E-mail:katarinakokic86@gmail

NASTAVNI PLAN I PROGRAM

IZ FRIZERSTVA

Od 04 SVIBNJA DO 08 SVIBNJA 2020 GODINE

Za TREĆI razred
Dekorativna kozmetika 1sat
Usklađivanje frizure i šminke 1sat

Srednja škola „BUSOVAČA“
U Busovači
Nastavnik: Narcisa Radišić, prof.ekonomske skupine predmeta

Nastavni plan i program ON LINE nastave za svibanj 2020.g.

razred Smjer-struka predmet Opis rada
I4 Ugostiteljski tehničar kuharstva Ugostiteljsko posluživanje -kompjutersko boniranje narudžbe
-ugostiteljski POS sustav
-naplaćivanje narudžbe
-ispraćaj gostiju
-obračun i predaja utržka
-ponavljanje gradiva
-posluživanje naručenih jela

II3 kuhar Kuharstvo -prilozi od povrća
-prilozi od tjestenine
-priloziod riže i žitarica
-variva i garniture
-desertna jela
-slatka jela od dizanog tijesta
-vučeno tijesto
-tekuće tijesto
-prhko tijesto
III2
III3 HTT Teh. cestovnog prometa,hotel.turist.
tehničar

statistika -skupni indeks vrijednosti
-vježba priprema za pismenu zadaću
-pismena zadaća
-analiza pismene zadaće

III3 HTT Hotelijersko-turistički
tehničar Knjigovodstvo s bilanciranjem -blagajničko izvješće
-tehnika knjiženja
-knjigovodstvene pogreške i njihovo ispravljanje
-vježba priprema za kontrolni rad
III3 Ugostiteljski tehničar kuharstva Gospodarska matematika -složeni kamatni račun
-dekurzivni kamatni faktor
-nominalna, relativna i komforna kamatna stopa
-vježba zadataka
-priprema za kontrolni rad

III3 # Ugostiteljsko posluživanje -filiranje pečene ribe
-kuhanje jela pred stolom gosta
-flambiranje slanih jela
-flambiranje slatkih jela
-fondi
-Burgundski fondi
IV2 Tehničar cestovnog prometa Špedicija -GATT,WTO
-carinski postupci
-carinske isprave
-kontrolni rad
-sistematizacija gradiva
IV3 Hotelijersko-turistički tehničar Knjigovodstvo s bilanciranjem -analiza kontrolnog rada
-sistematizacija gradiva

IV 4 Ugostiteljski tehničar kuharstva Gospodarska matematika -kalkulacija prodajne cijene
-prodajna cijena usluga
-prethodna i završna kalkulacija
-vježba priprema za kontrolni rad
-kontrolni rad
-ispravak kontrolnog rada
-sistematizacija gradiva

IV4 # Ugostiteljsko posluživanje -dogotovljavanje jela
-filiranje, flambiranje,fondi
-različiti recepti
-sistematizacija gradiva

IV4 # kuharstvo -gotova jela
-prilozi,variva i garniture
-slatka jela
-sistematizacija gradiva

S poštovanjem

                                                         Predmetni nastavnik:
                                                 Narcisa Radišić,prof.ekon.skupne predmeta
    Busovača, 05.05.2020.god.

Izvješće o radu od 4. do 15. svibnja školske 2019./20. godine u skladu sa planom i programom.
predmet razred Opis rada
Engleski jezil I3 Present Continuos tense- introduction to the tense form and exercises
Language review of the modules
My recent memory- writing about experiences in online teaching and learning.
Engleski jezik II-2 Test on the internet vocabulary – using the vocabulary from the internet data to communicate online
Module review
Reading assignment- choose a lesson of a personal choice, record the reading and attach the file to google classroom.
Engleski jezik II3 Present perfect questions – lesson and exercises
Module 10 review – vocabulary and grammar
Languaage review 9 and 10
My online school- advantages and disadvantages
Reading assignment- attaching a file with reading to google classroom.

Srednja škola „Busovača“ u Busovači
Predmetni nastavnik: Marija Laštro
E-mail adresa: marija.lastro77@gmail.com
Nastavni predmet: Povijest
Plan i program on-line nastave u razdoblju od 1. svibnja do 31. svibnja u školskoj godini 2019/20.
Razredni odjel: I-1
-Stanje kulture i umjetnosti u kasno doba Rimskog Carstva
-Barbarizacija Rimskog Carstva
-Stari Germani
-Huni i seoba naroda
-Pad Zapadnog Rimskog Carstva (str.272-284.)
Razredni odjel: II-1
-Zrinsko-frankopanski otpor bečkom feudalizmu
-Hrvatska rasuta baština
-Dalmacija za mletačko-turskih ratova u XVII. st.
-Dubrovačka Republika
-Bosna i Hercegovina u vrijeme turskog vladanja u XVI. i XVII. st.
-Potpuno oslobađanje hrvatskih krajeva od turske vlasti u XVII. st.
(str. 301-331.)
Razredni odjel: II-2
-Nastanak suverene Hrvatske države
-Predznaci sloma SFRJ
-Protivnici raspada Jugoslavije
-Uspostava nove demokratske vlasti
-Proglašenje Hrvatske suverenom državom (str. 162-166.)
Razredni odjel: III-3
-Domovinski rat
-Međunarodno priznabje Republike Hrvatske
-Rat u BiH
-Kraj rata u BiH; Daytonski sporazum
Razredni odjel: IV-1
-Kontrolni rad
Nastavni predmet: Njemački jezik
Razredni odjel: I-1A
-Wozu Sport?
-Finalsätze
-Fitness und gesunde Ernährung
-Meister auf den Wellen (str. 57-61.)
Razredni odjel: I-3
-Lektion 15: Berlin
-Lektion 16: Im Ausland
-Lektion 17: Perspektiven
-nach dem Weg fragen,über die Vergangenheit sprechen, Sympathie ausdrücken
Razredni odjel: II-2
-LEKTION 8 bearbeiten: Ohne Musik läuft nix!
-Kommunikation: Ein Interview zum Thema: Musik; Wünsche äuβern
-Konjunktiv: hätte, wäre, würde+Infinitiv
Razredni odjel: III-3A
-LEKTION 10 bearbeiten
-Komparative und Superlative vor Nomen
-Konjunkiv der Modalverben
Razredni odjel: IV-1A
-Die II. schriftliche Schulaufgabe

Plan rada za period od 04.05.- 22.05. 2020.god. Prof. Snježana Bilić

Biologija i ekologija sa sanitacijom
Ponedjeljak, 04.05.2020. ( 1. Sat po rasporedu )
Odjel I-4 Ugostiteljski tehničari kuharstva

Nova nastavna jedinica: Odgovorno spolno ponašanje
Lekcija na stranici 134 i 135. Napisati kratki sadržaj.
Odgovori na pitanja:
Imenuj neke zarazne spolno prenosive bolesti?
Navedi važnost prevencije prenošenja spolno prenosivih bolesti?

Biologija i ekologija sa sanitacijom
Ponedjeljak, 04.05.2020. ( 2. Sat po rasporedu )
Odjel III-3 Ugostiteljski tehničari kuharstva

Nova nastavna jedinica: Virusno i bakterijsko trovanje hranom
Lekcija na stranici 143. i 144. Napisati kratki sadržaj.
Odgovori na pitanja:
Koji su razlozi trovanja salmonelom?
Što je botulizam?

Biologija
Ponedjeljak , 04.05.2020. ( 5. Sat po rasporedu )
Odjel I-3 Frizer

Nova nastavna jedinica: Odgovorno spolno ponašanje
Lekcija na stranici 134 i 135. Napisati kratki sadržaj.
Odgovori na pitanja:
Imenuj neke zarazne spolno prenosive bolesti?
Navedi važnost prevencije prenošenja spolno prenosivih bolesti?

Biologija
Ponedjeljak, 04.05.2020. ( 6. Sat po rasporedu )
Odjel II-1 Gimnazija

Ponavljanje gradiva :
Nacrtati shemu izmjene generacije kod mahovina, slika 7.1.3. na str.91.
Opiši kako nastaje treset?

Biologija i ekologija sa sanitacijom
Srijeda, 06.05.2020. ( 1. Sat po rasporedu )
Odjel I-4 Ugostiteljski tehničari kuharstva

Nova nastavna jedinica: Nezarazne spolne bolesti
Lekcija na stranici 136. Napisati kratki sadržaj.
Odgovori na pitanja:
Navedi nezarazne spolne bolesti ?

Biologija
Srijeda, 06.05.2020. ( 2. Sat po rasporedu )
Odjel II-1 Gimnazija

Nova nastavna jedinica: Papratnjače (Pteridophyta)
Lekcija na stranici 94. – 97.Napisati kratki sadržaj.
Odgovori na pitanja:
Navedi četiri razreda papratnjača?
Opiši kako izgleda stabljika poljske preslice i koje su sličnosti s izumrlim preslicama?
Spore preslica imaju specifičan izgled. Skiciraj sporu i objasni gdje nastaje?

Biologija i ekologija sa sanitacijom
Srijeda, 06.05.2020. ( 4. Sat po rasporedu )
Odjel II-3 K Kuhar

Nova nastavna jedinica: Kapljične zarazne bolesti
Lekcija na str. 94.-96.
Napisati u bilježnicu najvažnije.
Odgovori na pitanja:
Kako se prenose kapljične bolesti s čovjeka na čovjeka?
Protiv kojih kapljičnih bolesti se cjepimo?
Što je difterija?
Navedi simptome šarlaha?

Biologija
Srijeda , 06.05.2020. ( 5. Sat po rasporedu )
Odjel I-3 Frizer

Nova nastavna jedinica: Nezarazne spolne bolesti
Lekcija na stranici 136. Napisati kratki sadržaj.
Odgovori na pitanja:
Navedi nezarazne spolne bolesti ?

Biologija i ekologija sa sanitacijom
Ponedjeljak, 11.05.2020. ( 1. Sat po rasporedu )
Odjel I-4 Ugostiteljski tehničari kuharstva

Nova nastavna jedinica: Odgovorno roditeljstvo
Lekcija na stranici 136. – 138. Napisati kratki sadržaj.
Odgovori na pitanja:
Objasni pojmove odgovorno spolno ponašanje i odgovorno roditeljstvo ?

Biologija i ekologija sa sanitacijom
Ponedjeljak, 11.05.2020. ( 2. Sat po rasporedu )
Odjel III-3 Ugostiteljski tehničari kuharstva

Ponavljanje gradiva
Urađene lekcije pročitati i naučiti najvažnije.
Uraditi pitanja iz prethodnih lekcija.

Biologija
Ponedjeljak , 11.05.2020. ( 5. Sat po rasporedu )
Odjel I-3 Frizer

Nova nastavna jedinica: Odgovorno roditeljstvo
Lekcija na stranici 136. – 138. Napisati kratki sadržaj.
Odgovori na pitanja:
Objasni pojmove odgovorno spolno ponašanje i odgovorno roditeljstvo ?

Biologija
Ponedjeljak, 11.05.2020. ( 2. Sat po rasporedu )
Odjel II-1 Gimnazija

Nova nastavna jedinica: Prave paprati
Lekcija na stranici 98. – 101. Napisati kratki sadržaj.
Odgovori na pitanja:
Navedi najpoznatije vrste paprati?
Potkraj karbona klima je bila suha. Nabroji prilagodbe paprati suhoj klimi?
Kako možeš prepoznati trofofilni list paprati?

Biologija i ekologija sa sanitacijom
Srijeda, 13.05.2020. ( 1. Sat po rasporedu )
Odjel I-4 Ugostiteljski tehničari kuharstva

Ponavljanje gradiva
Ponoviti do sad urađene lekcije i naučiti najvažnije.

Biologija
Srijeda, 13.05.2020. ( 2. Sat po rasporedu )
Odjel II-1 Gimnazija

Nova nastavna jedinica: Sjemenjače ( Spermatophyta)
Lekcija na stranici 102. – 105. Napisati kratki sadržaj.
Odgovori na pitanja:
Navedi koji se biljni organi prvi pojavljuju kod sjemenjača i koja je njihova uloga?
Navedi tri pododjeljka sjemenjača?
Kako po izgledu lista možeš razlikovati cikas palmu od kositrenice?

Biologija i ekologija sa sanitacijom
Srijeda, 13.05.2020. ( 4. Sat po rasporedu )
Odjel II-3 K Kuhar

Nova nastavna jedinica: Paraziti kože
Lekcija na str. 96.-99.
Napisati u bilježnicu najvažnije.
Odgovori na pitanja:
Što su kožni paraziti?
Koja područja odgovaraju širenju malarije?
Zašto je svrabac štetan za čovjeka?
Ukojim se uvjetima javljaju uši kao paraziti na čovjeku?
Zašto su krpelji opasni za čovjeka?

Biologija
Srijeda , 13.05.2020. ( 5. Sat po rasporedu )
Odjel I-3 Frizer

Ponavljanje gradiva
Ponoviti do sad urađene lekcije i naučiti najvažnije.

Biologija i ekologija sa sanitacijom
Ponedjeljak, 18.05.2020. ( 1. Sat po rasporedu )
Odjel I-4 Ugostiteljski tehničari kuharstva

Nova nastavna jedinica: Ovisnost o drogi
Lekcija na stranici 142. – 143. Napisati kratki sadržaj.
Odgovori na pitanja:
Navedi vrste opojnih droga?
Što uzrokuju droge?

Biologija i ekologija sa sanitacijom
Ponedjeljak, 18.05.2020. ( 2. Sat po rasporedu )
Odjel III-3 Ugostiteljski tehničari kuharstva

Nova nastavna jedinica: Nebakterijsko trovanje hranom
Lekcija na stranici 144. Napisati kratki sadržaj.
Odgovori na pitanja:
Navedi nebakterijske oblike trovanja hranom?
Zašto nastaje trovanje plavom ribom?

Biologija
Ponedjeljak , 18.05.2020. ( 5. Sat po rasporedu )
Odjel I-3 Frizer

Nova nastavna jedinica: Ovisnost o drogi
Lekcija na stranici 142. – 143. Napisati kratki sadržaj.
Odgovori na pitanja:
Navedi vrste opojnih droga?
Što uzrokuju droge?

Biologija
Pnedjeljak, 18.05.2020. ( 6. Sat po rasporedu )
Odjel II-1 Gimnazija

Nova nastavna jedinica: Igličaste golosjemenjače
Lekcija na stranici 106. – 109. Napisati kratki sadržaj.
Odgovori na pitanja:
Navedi dva razreda igličastih golosjemenjača?
Nabroji vrste igličastih golosjemenjača koje rastu u Hrvatskoj?
Navedi osobine pomoću kojih možeš razlikovati bor, jelu i smreku?

Biologija i ekologija sa sanitacijom
Srijeda, 20.05.2020. ( 1. Sat po rasporedu )
Odjel I-4 Ugostiteljski tehničari kuharstva

Nova nastavna jedinica: Ovisnost o alkoholu
Lekcija na stranici 144. – 145. Napisati kratki sadržaj.
Odgovori na pitanja:
Što uzrokuje ovisnost o alkoholu?
Objasni utjecaj alkohola na živčani i probavni sustav?

Biologija
Srijeda, 20.05.2020. ( 2. Sat po rasporedu )
Odjel II-1 Gimnazija

Nova nastavna jedinica: Kritosjemenjače
Lekcija na stranici 110. – 117. Napisati kratki sadržaj na str. 117.
Odgovori na pitanja:
Imenuj cvjetne dijelove i navedi koja je njihova uloga?
Navedi dva razreda kritosjemenjača?
Navedi i objasni prilagodbe cvijeća i životinja za oprašivanje?

Biologija i ekologija sa sanitacijom
Srijeda, 20.05.2020. ( 4. Sat po rasporedu )
Odjel II-3 K Kuhar

Nova nastavna jedinica: Spolne zarazne bolesti
Lekcija na str. 99.-103.
Napisati u bilježnicu sažetak str. 103.
Odgovori na pitanja:
Navedi najčešće spolne zarazne bolesti?
Koje su mjere sprječavanja i suzbijanja spolnih zaraznih bolesti?
Što pogoduje širenju kandide?
Kako se ljudi mogu zaraziti HIV-om?
Koju bolest uzrokuje HIV?

Biologija
Srijeda , 20.05.2020. ( 5. Sat po rasporedu )
Odjel I-3 Frizer

Nova nastavna jedinica: Ovisnost o alkoholu
Lekcija na stranici 144. – 145. Napisati kratki sadržaj.
Odgovori na pitanja:
Što uzrokuje ovisnost o alkoholu?
Objasni utjecaj alkohola na živčani i probavni sustav?

Odjeljenje l 4Predmet: Tehnologija obrade i montažeProgram:- Žarenje                 -Kaljenje
Odjeljenje l 3Predmet: MatematikaProgram:-Razmjeri                 -Primjeri za vježbu
Odjeljenje l 4Predmet: MatematikaProgram:- Množenje algebarskih razlomaka                 – Dijeljenje algebarskih razlomaka
Odjeljenje l 2Predmet: FizikaProgram:- Uzgon                – Atmosferski tlak
Odjeljenje ll 2Predmet: FizikaProgram:- Optika,geometrijska optika                – Zakon odbijanja svjetlosti                – Zakon prelamanje svjetlosti                 – Zadaci
Odjeljenje ll 3Predmet: MatematikaProgram:- Prizma, kocka                 – Kvadar, piramida                 – Primjeri
Odjeljenje lll3Predmet: MatematikaProgram:- Pravilo trojno                – Račun diobe                – Račun smjese
Odjeljenje lll5Predmet: MatematikaProgram:- Elipsa, jednadzba elipse                – Hiperbola, jednadzba hiperbole                – Asimptote hiperboleOdjeljenje lll5Predmet: ElektrotehnikaProgram:- Diode, ispravljacki sklopivi                 – Tiristori, pojacala

Anto Basic: 13.05.2020. god.

Plan rada za on-line nastavu iz predmeta Matematika za svibanj 2020.godine
Nastavnik: Marijana Miličević

I-1 (opća gimnazija)-16 sati
Vježbanje i utvrđivanje korijena
Vježbanje i utvrđivanje korijena
Ispit znanja iz korijena
Opseg i površina kruga
Duljina kružnog luka i površina isječka kruga
Vježbanje i utvrđivanje
Vježbanje i utvrđivanje
Odnos obodnog i središnjeg kuta nad istim lukom kružnice
Talesov th
Obrat Talesovog th
Vježbanje
Tetivni i tangencijalni četverokuti
Pravilni mnogokuti
Priprema za pismenu zadaću
Priprema za pismenu zadaću
Priprema za pismenu zadaću

I-2 (tehničar cestovnog prometa)-16 sati
Vježbanje i utvrđivanje korijena
Vježbanje i utvrđivanje korijena
Ispit znanja iz korijena
Opseg i površina kruga
Duljina kružnog luka i površina isječka kruga
Vježbanje i utvrđivanje
Vježbanje i utvrđivanje
Odnos obodnog i središnjeg kuta nad istim lukom kružnice
Talesov th
Obrat Talesovog th
Vježbanje
Tetivni i tangencijalni četverokuti
Pravilni mnogokuti
Priprema za pismenu zadaću
Priprema za pismenu zadaću
Priprema za pismenu zadaću
II-2 (tehničar cestovnog prometa)-16 sati
Uspravna pravilna šesterostrana piramida
Krnja piramida
Piramide-utvrđivanje
Valjak
Stožac
Vježbanje i utvrđivanje
Vježbanje i utvrđivanje
Krnji stožac
Kugla
Vježbanje i utvrđivanje
Vježbanje i utvrđivanje
Rotacijska tijela
Rotacijska tijela
Priprema za pismenu zadaću
Priprema za pismenu zadaću
Druga školska pismena zadaća

III-1 (opća gimnazija)-12 sati
Hiperbola. Jednadžba hiperbole
Asimptote hiperbole
Međusobni položaj pravca i hiperbole
Jednadžba tangente u točki hiperbole
Utvrđivanje hiperbole
Parabola. Jednadžba parabole
Međusobni položaj pravca i parabole
Jednadžba tangente u točki parabole
Utvrđivanje parabole
Priprema za pismenu zadaću
Priprema za pismenu zadaću
Druga školska pismena zadaća

III-1 (prirodoslovno-matematička gimnazija)-20 sati

Utvrđivanje elipse
Hiperbola. Jednadžba hiperbole
Asimptote hiperbole
Međusobni položaj pravca i hiperbole
Jednadžba tangente u točki hiperbole
Utvrđivanje hiperbole
Parabola. Jednadžba parabole
Međusobni položaj pravca i parabole
Jednadžba tangente u točki parabole
Utvrđivanje parabole
Determinante i linearni sustavi drugog i trećeg reda
Koordinatni sustav i kanonska baza
Skalarni umnožak
Utvrđivanje lin. sustava
Vektorski umnožak
Mješoviti umnožak
Utvrđivanje umnožaka
Priprema za pismenu zadaću
Priprema za pismenu zadaću
Druga školska pismena zadaća

IV-1 (opća gimnazija)-3 sata

Druga školska pismena zadaća
Analiza i ispravak pismene zadaće
Zaključivanje ocjena

IV-2 (tehničar cestovnog prometa)-8 sati

Priprema za pismenu zadaću
Druga školska pismena zadaća
Analiza i ispravak pismene zadaće
Popravljanje ocjena
Sistematizacija gradiva
Sistematizacija gradiva
Sistematizacija gradiva
Zaključivanje ocjena

IV-1 (prirodoslovno-matematička gimnazija)-3 sata

Druga školska pismena zadaća
Analiza i ispravak pismene zadaće
Zaključivanje ocjena

PLAN RADA ZA SVIBANJ

NJEMAČKI JEZIK

DANIJELA TROGRLIĆ

I1

 • Herzlichen Gluckwunsch zum Geburtstag
 • Und nach der Party? Aufraumen
 • Mein Album im Netz
 • Modale Prp. fur + Akk.
 • Personalpronomen im Akk
 • Trennbare Werben
 • Ordinalzahlen: Datum
 • Das ist wichtig

II3

 • Der Wettbewerb
 • Interessante Kurse
 • Ein beruhmter Chor
 • Landeswettbewerb Deutsch
 • Musikarierin aus D- A- CH
 • Popakademie
 • Die zweite Schulaufgabe
 • Die Verbesserung der Schulaufgabe

III2

 • Temporalsatze mit als und wenn
 • Rund um die Ausbildung
 • Und in 15 Jahren
 • Ideenwettbewerb
 • Reziprokpronomen
 • Das ist wichtig
 • Die zweite Schulaufgabe
 • Die Verbesserung der Schulaufgabe

III3

 • Willkommensparty
 • Kochen oder nicht kochen
 • Konjuktiv II von konnen und haben
 • Indefinitpronomen alles, etwas, jemand, nichts, niemand
 • Konjuktion ausserdem
 • Hallo, ich bin dein Kuhlschrank
 • Das ist wichtig
 • Die zweite Schulaufgabe
 • Die Verbesserung der Schulaufgabe

III5

 • Textilbearbeitung
 • Kosmetik
 • Leder und Pelzwaren
 • In der Schule
 • Die zweite Schulaufgabe
 • Die Verbesserung der Schulaufgabe
 • Lesen,besprechen,nachdenken

Iv3

 • Geschenke, Geschenke
 • U 18 Party
 • Die zweite Schulaufgabe
 • Die Verbesserung der Schulaufgabe
 • Zaključivanje ocjena

IV4

 • Geschenke, Geschenke
 • Das ist wichtig
 • Die zweite Schulaufgabe
 • Die Verbesserung der Schulaufgabe
 • Zaključivanje ocjena