SNJEŽANA BILIĆ- BIOLOGIJA

20. ožujka 2020.

Biologija  i ekologija sa sanitacijom       ,  Prof.  Snježana Bilić

Ponedjeljak, 16.03.2020.  ( 1. Sat po rasporedu )

 Odjel  I-4  Ugostiteljski tehničari  kuharstva

Nova nastavna jedinica  : Osjetilo  njuha          na 103   strani   pročitati , u bilježnicu zapisati najvažnije  pojmove , gledati Sliku 130.  – Osjetilo njuha.

Domaća zadaća – Odgovori  na pitanje: Objasni  nastajanje  osjeta  njuha  koristeći se  pojmovima: nos – njušne stanice- njušni živac – središte za njuh?

Biologija  i ekologija sa sanitacijom              

 Ponedjeljak, 16.03.2020.  ( 2. Sat po rasporedu )

 Odjel  III-3  Ugostiteljski tehničari  kuharstva

Nova nastavna jedinica  : Dnevni obrok    na 137 strani  , pročitati ,  prepisati u bilježnicu zanimljivosti na str. 138.

Domaća zadaća- odgovori točno na pitanje:1. Napiši koliko imaš dnevnih obroka?                             2.  Detaljno opiši od kojih se namirnica sastoje tvoji obroci ?

Biologija      

Ponedjeljak, 16.03.2020.  ( 5. Sat po rasporedu )

 Odjel  I-3  Frizer

Nova nastavna jedinica  : Osjetilo  njuha          na 103   strani   pročitati , u bilježnicu zapisati najvažnije  pojmove , gledati Sliku 130.  – Osjetilo njuha.

Domaća zadaća – Odgovori  na pitanje: Objasni  nastajanje  osjeta  njuha  koristeći se  pojmovima: nos – njušne stanice- njušni živac – središte za njuh?

  Biologija  

 Ponedjeljak, 16.03.2020.  ( 6. Sat po rasporedu )

 Odjel  II-1  Gimnazija

Nova nastavna jedinica  : Ptice  (Aves)  na str. 254.  do 259.  Prepisati sažetak na str. 259.

Domaća zadaća- odgovori na pitanja : 1. Navedi koje su prilagodbe letenju kod ptica?

2. Opiši građu pera ptice?

3. Navedi  osobitosti  dišnog sustava ptica ?

Biologija  i ekologija sa sanitacijom       ,  Prof.  Snježana Bilić

Srijeda, 18.03.2020.  ( 1. Sat po rasporedu )

 Odjel  I-4  Ugostiteljski tehničari  kuharstva

Nova nastavna jedinica  : Osjetilo okusa   na 104 strani   pročitati , u bilježnicu zapisati najvažnije  pojmove , gledati Sliku 131.  – Osjetilo okusa.

Domaća zadaća – Odgovori  na pitanje:  Imenuj  vrste okusa  koje  razlikujemo?

  Biologija  

 Srijeda, 18.03.2020.  ( 2. Sat po rasporedu )

 Odjel  II-1  Gimnazija

Nova nastavna jedinica:  Podjela ptica  – na str. 258.  pročitati tekst, u bilježnicu zapisati dva nadreda ptica i navesti vrste koje tu ubrajamo.

Domaća zadaća – Odgovori  na pitanje:  1. Kako se dijele ptice?

Biologija  i ekologija sa sanitacijom              

 Srijeda, 18.03.2020.  ( 4. Sat po rasporedu )

 Odjel  II-3  Kuhar

Nova nastavna jedinica  : Načini prenošenja uzročnika zaraznih bolesti    na stranici od 83 do 85str . pročitati tekst, prepisati u bilježnicu  sažetak na 85.  str.

Domaća zadaća – Odgovori  na pitanje:  1. Objasni proces širenja zaraze?

2. Usporedi  izravni i neizravni kontakt u širenju zaraze?

3.Kako se zaraza  širi  putem zraka?

4. Objasni  širenje  zaraze  vektorima?

 Biologija      

Srijeda, 18.03.2020.  ( 5. Sat po rasporedu )

 Odjel  I-3  Frizer

Nova nastavna jedinica  : Osjetilo okusa   na 104 strani   pročitati , u bilježnicu zapisati najvažnije  pojmove , gledati Sliku 131.  – Osjetilo okusa.

Domaća zadaća – Odgovori  na pitanje:  Imenuj  vrste okusa  koje  razlikujemo?

Biologija  i ekologija sa sanitacijom       ,  Prof.  Snježana Bilić

Ponedjeljak, 23.03.2020.  ( 1. Sat po rasporedu )

 Odjel  I-4  Ugostiteljski tehničari  kuharstva

Nova nastavna jedinica  : Građa, uloga i fiziologija žlijezda  s unutarnjim  izlučivanjem     od stranice 108 do 111  , u bilježnicu zapisati  najvažnije teze ( žlijezde, hormoni, )

Domaća zadaća – Odgovori  na pitanje: 1. Navedi tri osnovne skupine hormona s obzirom na njihovu  kemijsku građu?

2. Imenuj endokrine žlijezde i njihove hormone?

3. Opiši djelovanje  hormona hipofize?

Biologija  i ekologija sa sanitacijom              

Ponedjeljak, 23.03.2020.  ( 2. Sat po rasporedu )

 Odjel  III-3  Ugostiteljski tehničari  kuharstva

Nova nastavna jedinica  : Bolesti uzrokovane nepravilnom prehranom    od 139  str. do 141 , prepisati u bilježnicu sažetak na 141 str.

Domaća zadaća- odgovori  na  pitanje:1. Što je anoreksija?  2. Što je pretilost ?

3. Kako se liječi bulimija? 4. Navedi bolesti uzrokovane povećanom tjelesnom masom?

Biologija      

Ponedjeljak, 23.03.2020.  ( 5. Sat po rasporedu )

 Odjel  I-3  Frizer

Nova nastavna jedinica  : Građa, uloga i fiziologija žlijezda  s unutarnjim  izlučivanjem     od stranice 108 do 111  , u bilježnicu zapisati  najvažnije teze ( žlijezde, hormoni, )

Domaća zadaća – Odgovori  na pitanje: 1. Navedi tri osnovne skupine hormona s obzirom na njihovu  kemijsku građu?

2. Imenuj endokrine žlijezde i njihove hormone?

3. Opiši djelovanje  hormona hipofize?

  Biologija  

 Ponedjeljak, 23.03.2020.  ( 6. Sat po rasporedu )

 Odjel  II-1  Gimnazija

Nova nastavna jedinica  : Sisavci  (Mammalija) u udžbeniku na str.260-265.Prepisati u bilježnicu sažetak na 271 str.

Domaća zadaća- odgovori na pitanja : 1. Objasni ulogu dlake kod sisavaca? 2. Opiši probavni sustav sisavaca ?   3. Navedi četiri dijela želuca kod preživača?

Biologija  i ekologija sa sanitacijom       ,  Prof.  Snježana Bilić

Srijeda, 25.03.2020.  ( 1. Sat po rasporedu )

 Odjel  I-4  Ugostiteljski tehničari  kuharstva

Nova nastavna jedinica  : Čuvajmo  zdravlje žlijezda s unutarnjim izlučivanjem    na str. od 112 do 114  zapisati najbitnije (potamljeni dio teksta).

Domaća zadaća,  Odgovori  na pitanje: 1.Nabroji  neke bolesti  žlijezda s unutarnjim izlučivanjem?     2. Šta mjerimo glukomjerom?

  Biologija  

 Srijeda, 25.03.2020.  ( 2. Sat po rasporedu )

 Odjel  II-1  Gimnazija

Nova nastavna jedinica:  Podjela sisavaca   na stranici od 266 do 270, zapisati u bilježnicu  razvojno stablo  sisavaca i glavne predstavnike , slika  8.2.101. na str. 267.

Domaća zadaća – Odgovori  na pitanje:  1.Navedi osnovne razlike između jednootvora , tobolčara i plodvaša?

Biologija  i ekologija sa sanitacijom              

 Srijeda, 25.03.2020.  ( 4. Sat po rasporedu )

 Odjel  II-3  Kuhar

Nova nastavna jedinica  : Razvoj  zaraznih  bolesti  u  organizmu   od str. 86 do 87. prepisati  sažetak na str. 87.

Domaća zadaća – Odgovori  na pitanje:  1.Navedi načine ulaska i prijenosa uzročnika bolesti?

2. Objasni nastanak bolesti ovisno o broju  uzročnika bolesti?

3.Što je inkubacija?

4. Obrazloži pojam  dispozicija organizma?  5. Kako nastaje imunološki odgovor?

 Biologija      

Srijeda, 25.03.2020.  ( 5. Sat po rasporedu )

 Odjel  I-3  Frizer

Nova nastavna jedinica  : Čuvajmo  zdravlje žlijezda s unutarnjim izlučivanjem    na str. od 112 do 114  zapisati najbitnije (potamljeni dio teksta).

Domaća zadaća,  Odgovori  na pitanje: 1.Nabroji  neke bolesti  žlijezda s unutarnjim izlučivanjem?     2. Šta mjerimo glukomjerom?